Vaststellingsovereenkomst (VSO) na 2 jaar ziekte: kansen en valkuilen

VSO ontvangen na 2 jaar ziekte? Voorkom valkuilen en benut kansen met deze gids.

De kansen en valkuilen van een vaststellingsovereenkomst (VSO) na 2 jaar / 104 weken ziekte: een ultieme gids.

Je bent 104 weken (2 jaar) ziek en je hebt een vaststellingsovereenkomst (ook wel VSO genoemd) ontvangen. Wat doe je als je op deze manier ontslag krijgt: mag je akkoord gaan? En wat moet er dan in de vaststellingsovereenkomst staan? In deze blog lees je alles over jouw rechten.

Kansen: VSO ná 2 jaar ziekte

Wanneer je als zieke werknemer een VSO kan afspreken

Sluit pas een vaststellingsovereenkomst als de eerste 2 ziektejaren voorbij zijn. In ieder geval moet je wachten tot het UWV heeft besloten of je werkgever een loonsanctie krijgt.

Geeft het UWV inderdaad een loonsanctie? Sluit dan pas een vaststellingsovereenkomst nadat ook die periode is verstreken.

Een VSO na 104 weken ziekte biedt kansen. Ik noem er 5:

 1. Behoud van uitkering. Bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst na een ziekteperiode van twee jaar behoud je vrijwel altijd het recht op een uitkering.
 2. Onderhandelingsruimte. Je kan onderhandelen over verschillende aspecten van de vaststellingsovereenkomst, zoals de hoogte van de ontslagvergoeding en de uitbetaling van opgebouwde maar niet-genoten vakantiedagen​​.
 3. Efficiënt. Het afhandelen van een ontslag via een vaststellingsovereenkomst is sneller en goedkoper dan een procedure via het UWV​​​​.
 4. Zekerheid. In tegenstelling tot de onzekere uitkomsten van juridische procedures, biedt een vaststellingsovereenkomst duidelijkheid en houvast door bindende afspraken​​.
 5. Maatwerk: een VSO laat het toe om maatwerkafspraken te maken, die verder gaan dan wat standaard wordt aangeboden via het UWV.

Heb je een VSO ontvangen en twijfel je of je die mag ondertekenen?

Ik begrijp je zorgen. Bij onbezorgd ontslag help ik (mr. Bob, arbeidsjurist) je graag aan een waterdichte vaststellingsovereenkomst.

Plan nu gratis VSO-gesprek
Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… 🙂
Recht op WIA?

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte: geen risico voor WIA-uitkering

Meewerken aan de beëindiging van je arbeidsovereenkomst levert bij ziekte grote risico’s op voor een WW-uitkering en ZW-uitkering. Het goede nieuws is, dat de wet niet zo streng is bij een WIA-uitkering.

Ben je langer dan 2 jaar ziek of is de loonsanctie van je werkgever verstreken? En werk je door je arbeidsongeschiktheid niet meer voor je werkgever? Dan mag je akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst. Dat levert geen problemen op voor je WIA-uitkering.

Je krijgt ook gewoon jouw transitievergoeding en opgebouwde maar niet-genoten vakantiedagen uitbetaald.

Voldoet jouw overeenkomst aan alle voorwaarden en is de transitievergoeding goed berekend? Dit gaat vaker mis dan je denkt. Wil jij geen risico lopen? Plan nu een gratis VSO-gesprek in voor een gratis eerste check (100% vrijblijvend).

Wat als je nog geen WIA-beslissing hebt ontvangen?

Natuurlijk wil je graag weten of je na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering krijgt. Helaas moet je vaak lang wachten op de beslissing van het UWV; vaak tot ver in het derde ziektejaar.

Je kunt dan bij het UWV een voorschot op je WIA-uitkering aanvragen. En ondertussen mag je een VSO na 2 jaar ziekte sluiten.

Vaststellingsovereenkomst (VSO) bij ziekte na 2 jaar ontvangen?
Checklist

Checklist bij VSO na 2 jaar ziekte

Er zitten veel haken en ogen aan een VSO na 2 jaar ziekte. Denk aan onderstaande bepalingen, die per geval verschillen:

 1. Einddatum arbeidsovereenkomst
  • Kom een exacte datum overeen waarop het dienstverband officieel eindigt. Let erop dat deze niet in het verleden ligt.
 2. Wettelijke transitievergoeding
 3. Financiële eindafrekening
  • Zorg voor een duidelijke eindafrekening, inclusief uitbetaling van niet-genoten vakantiedagen. Let op: werkgevers schrijven vaak – onterecht – vakantiedagen weg tijdens ziekte.
 4. Kwijtschelding van studieschuld
  • Indien van toepassing, bevestig de kwijtschelding van enige studieschuld.
 5. Verval van concurrentiebeding
  • Controleer of er afspraken zijn over het vervallen van het concurrentiebeding.
 6. Getuigschrift
  • Zorg dat een positief getuigschrift wordt verstrekt als onderdeel van de overeenkomst.
 7. Vergoeding van juridische kosten
 8. Finale kwijting
  • Ga na of er sprake is van een finale kwijting, waardoor beide partijen na het nakomen van de overeenkomst geen verdere aanspraken kunnen maken.

Wil je meer over de vaststellingsovereenkomst weten? Bekijk dan mijn beginnersgids over de vaststellingsovereenkomst (vso). Of plan hier een gratis VSO-adviesgesprek met mij (mr. Bob) in.

Als je na 2 jaar / 104 weken ziek uit dienst gaat, raadpleeg dan deze checklist.
Kansen: VSO vóór 2 jaar ziekte

Vaststellingsovereenkomst bij opzegverbod vóór 2 jaar ziekte is mogelijk

Hoofdregel: geen uitkering

Heb je ontslagbescherming omdat de eerste twee jaar ziekte nog niet zijn verstreken? Of heeft je werkgever een loonsanctie opgelegd gekregen? Dan mag je van het UWV niet meewerken aan een ontslag met een einddatum die in de periode van de ontslagbescherming valt.

Ga je toch ziek uit dienst?? Dan krijg je geen ZW-uitkering (ziekengeld). Je krijgt ook geen WW-uitkering, omdat je ziek bent. En een WIA-uitkering aanvragen heeft geen zin, omdat de zogenoemde wachttijd voor de WIA nog niet verstreken is.

Nog geen 104 weken / 2 jaar ziekte bij vaststellingsovereenkomst: let op WW en WIA-uitkering.

Uitzondering: wel WW-uitkering, mits volledig hersteld

Bij het tekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, vóór het verstrijken van 104 weken ziekte, is het essentieel dat je “hersteld gemeld” uit dienst gaat. Dat wil zeggen: je meldt je beter en dan pas onderteken je de vaststellingsovereenkomst. Je kan niet ziek uit dienst treden zonder behoud van uitkering.

Vermijd kostbare fouten en sta juridisch sterker.

Sluit aan bij honderden tevreden klanten van onbezorgd ontslag en zeg gedag met een lach.

Plan nu gratis VSO-gesprek
100% vrijblijvend, je bent nergens toe verplicht – gelukkig maar 😀

Let op, hier wordt het complex. Deze formele herstelmelding moet overeenkomen met je daadwerkelijke gezondheidstoestand op de ingangsdatum van een mogelijke WW-uitkering. Dit houdt in dat je op die datum in staat moet zijn om te werken en beschikbaar moet zijn voor sollicitaties. Als je je (formeel) hersteld meldt maar (feitelijk) nog niet in staat bent om te werken, kan dit problemen opleveren met het UWV.

Advies van de bedrijfsarts is nodig om je te ondersteunen bij het maken van een geïnformeerde beslissing. Win juridisch advies in bij jouw VSO om je WW-rechten te beschermen.

Valkuil: opzegverbod

Vaststellingsovereenkomst: opzegverbod & loonsanctie

Een zieke werknemer heeft ontslagbescherming. Tijdens ziekte geldt namelijk een opzegverbod. Bij een opzegverbod mag je werkgever je geen ontslag geven.

Zolang je ziek bent waardoor het opzegverbod geldt, moet je als werknemer niet zomaar akkoord gaan met ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Ook niet als je een (hoge) ontslagvergoeding krijgt.

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte en ontslagbescherming.

Voorkom kostbare risico’s en ontvang specialistische hulp

Let op: een VSO tijdens ziekte zit vol risico’s. Bij onbezorgd ontslag help ik (mr. Bob) jou aan een waterdichte VSO, met behoud van uitkering.

Plan nu gratis VSO-gesprek
Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… 🙂

Hoe lang duurt de ontslagbescherming?

Het opzegverbod tijdens ziekte geldt de eerste twee ziektejaren (104 weken). In deze periode houd je recht op je loon, vakantiedagen en andere emolumenten.

Zo lang het opzegverbod geldt kun je niet ziek uit dienst gaan.

Soms geldt het opzegverbod langer dan de eerste twee ziektejaren, namelijk als je werkgever een loonsanctie van het UWV heeft gekregen.

Loonsanctie: werkgever moet langer loon betalen

Doet je werkgever in de eerste twee ziektejaren onvoldoende om aan jouw re-integratie? Dan legt het UWV je werkgever een loonsanctie op na twee jaar ziekte. Een loonsanctie duurt maximaal 1 jaar.

Loon en opzegverbod tijdens loonsanctie

Tijdens de loonsanctie moet je werkgever je loon doorbetalen en blijft het opzegverbod tijdens ziekte gelden. Je werkgever mag je dan dus niet ontslaan.

Teken dan ook niet voor een vaststellingsovereenkomst.

Beslissing loonsanctie

Vraag je aan het einde van je tweede ziektejaar een WIA-uitkering aan? Dan beoordeelt het UWV of jouw werkgever voldoende aan je re-integratie heeft gedaan. Je hoort dus pas kort voor het einde van het tweede ziektejaar of je werkgever een loonsanctie krijgt.

Werkgever vraagt loonsanctie te bekorten

Vindt je werkgever dat hij de tekortkomingen in zijn re-integratieplicht heeft hersteld? Dan kan hij het UWV vragen om de loonsanctie te bekorten. Keurt het UWV het bekortingsverzoek goed? Dan stopt de verplichte loonbetaling en vervalt jouw ontslagbescherming.

Ontslag via UWV

Werkgever vraagt toestemming UWV om arbeidsovereenkomst op te zeggen

Soms bieden werkgevers hun zieke werknemers geen vaststellingsovereenkomst na 104 weken ziekte aan. In plaats daarvan vragen ze het UWV om toestemming om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Langdurige ziekte kan een reden voor het UWV zijn om een werkgever toestemming te geven de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit noemen we ook wel een ontslagvergunning.

Het UWV oordeelt of een ontslagaanvraag aan de volgende eisen voldoet:

 • De werknemer kan door ziekte zijn of haar werk niet meer doen.
 • Het is niet de verwachting dat de werknemer binnen 26 weken herstelt.
 • De werknemer kan binnen 26 weken zijn of haar werk niet in aangepaste vorm doen.
 • De werknemer kan binnen 26 weken niet worden herplaatst in een andere passende functie. Ook niet als de werknemer scholing volgt.
 • De wettelijke termijn om loon door te betalen is voorbij. (Dit is meestal 104 weken, maar bij een loonsanctie langer.)
Ontslag aanvragen UWV na 104 weken ziekte.

Wettelijke transitievergoeding na opzegging met ontslagvergunning

Biedt je werkgever je geen vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte aan, maar ontslaat hij je met een ontslagvergunning van het UWV? Ook dan moet je werkgever de wettelijke transitievergoeding aan je betalen.

Betaalt je werkgever geen ontslagvergoeding? Dan moet je snel in actie komen. Je recht op de transitievergoeding vervalt namelijk 3 maanden na de ontslagdatum. Voor die 3 maanden voorbij zijn, moet je bij de rechter jouw claim indienen over het niet-betalen van de transitievergoeding.

Ontdek meer: transitievergoeding bij ontslag.

Werkgever doet niks?

Slapend dienstverband als je werkgever niets doet na 2 jaar ziekte

Niet alle werkgevers ontslaan hun zieke werknemer na 104 weken ziekte. Soms denkt de werkgever dat de werknemer nog beter zal worden. Of dat er op termijn passend werk is. En soms geeft een werkgever geen ontslag, omdat hij geen ontslagvergoeding wil betalen aan zijn zieke werknemer.

Door stilzitten ontstaat een slapend dienstverband

Zonder ontslag blijft de werknemer in dienst bij de werkgever. Maar de werkgever hoeft na 2 jaar ziekte geen loon meer te betalen. En de werknemer werkt niet meer door de ziekte. Zo’n dienstverband noemen we een slapend dienstverband. 

Re-integratie verplichting werkgever bij slapend dienstverband

Ook bij een slapend dienstverband heeft je werkgever verplichtingen. Hij moet nog steeds aan je re-integratie werken. Als er passend werk in het bedrijf beschikbaar komt, moet je werkgever dat aanbieden. Een slapend dienstverband wordt dan weer tot leven gewekt.

Vaststellingsovereenkomst bij slapend dienstverband na 2 jaar ziekte.

Einde verplichtingen door beëindiging slapend dienstverband

De werkgever heeft er meestal belang bij om geen verplichtingen meer te hebben tegenover een langdurig zieke werknemer. En een zieke werknemer die niet meer bij zijn werkgever kan terugkeren, heeft ook belang bij ontslag. Je ontvangt dan namelijk de transitievergoeding. 

Transitievergoeding geen reden voor slapende dienstverband

De kosten van de transitievergoeding zijn geen goede reden voor werkgevers om slapende dienstverbanden te laten bestaan. De werkgever kan namelijk compensatie voor de transitievergoeding krijgen. Hoe dat werkt, lees je hierna. 

Compensatie transitievergoeding

Compensatie transitievergoeding voor werkgever bij langdurige ziekte

Ontslaat een werkgever een werknemer die meer dan 2 jaar ziek is? En betaalt hij de werknemer de wettelijke transitievergoeding? Dan kan de werkgever de transitievergoeding terugkrijgen volgens de Regeling compensatie transitievergoeding

Voorwaarden voor compensatie transitievergoeding

Het UWV neemt de beslissing over compensatie voor de aan de langdurig zieke werknemer betaalde transitievergoeding. Voor compensatie moet aan de volgende punten zijn voldaan:

 • De reden voor het ontslag van de werknemer is langdurige arbeidsongeschiktheid.
 • De werknemer had een wettelijk recht op de transitievergoeding.
 • De werkgever heeft de transitievergoeding daadwerkelijk betaald.
 • De werkgever doet de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding uiterlijk 6 maanden na de betaling.

Geen reden voor slapende dienstverbanden door compensatie transitievergoeding

Dankzij deze compensatie beëindigen werkgevers sneller het dienstverband na 2 jaar ziekte. Er is geen reden meer om zogenoemde ‘slapende dienstverbanden’ te laten voortbestaan.

Ben jij langer onafgebroken ziek dan twee jaar en heb je een werkgever die stil blijft zitten? En heb je door je ziekte geen toekomst meer bij het bedrijf?

Accepteer de passieve houding van je werkgever niet. Vraag je werkgever alsnog om een vaststellingsovereenkomst na 104 weken ziekte met een ontslagvergoeding.

Ik kan je daarbij vrijblijvend adviseren.

Wettelijke opzegtermijn

Geldt na twee jaar ziekte de wettelijke opzegtermijn?

Als je werkgever na 2 jaar ziekte je arbeidsovereenkomst met een ontslagvergunning opzegt, moet je werkgever de opzegtermijn in acht nemen. Doet hij dat niet? Dan is je werkgever schadeplichtig. 

Sluit je na 2 jaar ziekte een vaststellingsovereenkomst? Vaak wordt dan ook de opzegtermijn in acht genomen, maar dat hoeft niet. Ook de zogenoemde fictieve opzegtermijn geldt niet na 2 jaar ziekte. 

Vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte: wat is de opzegtermijn?
Gedeeltelijk ontslag

Gedeeltelijk ontslag bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt en gedeeltelijk aan het werk? Dan kun je een vaststellingsovereenkomst afspreken over een gedeeltelijk ontslag.

Een voorbeeld:

 • Voor je ziek werd, werkte je 36 uur per week.
 • Na 2 jaar ziekte kun je nog wel je eigen werk doen, maar nog maar voor 18 uur per week.
 • Je bent dan 50% arbeidsongeschikt.
 • Je kunt dan met je werkgever een vaststellingsovereenkomst na 2 jaar ziekte voor 18 uur per week afspreken.
 • Je werkgever moet je dan wel een gedeeltelijke transitievergoeding betalen.

onbezorgd ontslag is expert in het beoordelen en uitonderhandelen van VSO’s. Lees hier waarom je geen kostbare advocaat nodig hebt.

Gedeeltelijk ontslag kan via vaststellingsovereenkomst.
FAQ

Veelgestelde vragen over VSO na 2 jaar ziekte

Ja, na 2 jaar ziekte heb je recht op een transitievergoeding, ongeacht of je op het moment van ontslag nog ziek bent. Deze vergoeding wordt berekend op basis van je laatstverdiende maandsalaris en de duur van het dienstverband. Werkgevers kunnen compensatie aanvragen voor deze vergoeding als ze een werknemer ontslaan die langer dan 2 jaar ziek is geweest.

De hoogte van de transitievergoeding na 2 jaar ziekte wordt berekend op 100% van het bruto maandsalaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Dit geldt zelfs als je tijdens de ziekteperiode slechts 70% van je salaris hebt ontvangen. De berekening is 1/3 van het maandsalaris per gewerkt jaar. Bijvoorbeeld, bij een dienstverband van 10 jaar en een maandsalaris van €3.000, zou de transitievergoeding €10.000 bruto zijn. Bereken hier jouw netto ontslagvergoeding – de rekentool van onbezorgd ontslag.

Ja, het is mogelijk om een vaststellingsovereenkomst te tekenen tijdens ziekte, maar wees voorzichtig. Het ondertekenen kan invloed hebben op je recht op een ziektewetuitkering. Juridisch advies is vereist om de gevolgen te begrijpen en ervoor te zorgen dat de VSO je krijgt wat je verdient.

Na 2 jaar in de ziektewet heb je niet automatisch recht op een WW-uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals beschikbaar zijn voor werk en voldoen aan de wekeneis. Als je niet in staat bent om te werken na 2 jaar ziekte, kom je mogelijk in aanmerking voor een andere uitkering, zoals WIA.

Na twee jaar ziekte begint een nieuw hoofdstuk. Eerst komt de evaluatie: ben je nog steeds arbeidsongeschikt? Zo ja, dan is er de mogelijkheid van een WIA-uitkering. Er volgt vaak een gesprek met de werkgever. Dit kan leiden tot twee wegen: ofwel een ontslagprocedure via het UWV of het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (VSO). Bij een VSO komen jij en je werkgever overeen om uit elkaar te gaan, wat vaak gebeurt om de complexiteit van een formeel ontslag te vermijden.

Ontvang hulp van mr. Bob

Juridische hulp bij vaststellingsovereenkomst na twee jaar ziekte

Wil je zeker weten dat de VSO na 2 jaar ziekte aan alle voorwaarden voldoet? En of jij jezelf niet tekortdoet?

Het is verstandig dan de VSO te laten controleren. Dit levert je al snel duizenden euro’s op.

Mijn eerste adviesgesprek over de vaststellingsovereenkomst is gratis. Ga ik daarna voor je aan de slag? Dan probeer ik de juridische kosten op je werkgever te verhalen.

Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… 🙂

Welk onbezorgd ontslag-plan kies jij?

Start onbezorgd

450-750
*exact bedrag afhankelijk van ontslagsituatie

Gedetailleerde controle van VSO op 25 punten

Uitgebreid rapport: inzicht in risico’s, kansen & handige tips

Snel duidelijkheid: binnen 2 werkdagen in je mail

Rechtspositie beoordelen: advies over jouw rechtspositie

Vervolgadvies: hoe nu verder?

Onderhandelen met je werkgever

Opstellen en versturen van juridische brieven/e-mails

Afspraken maken en vastleggen in VSO

Meest gekozen

Compleet onbezorgd

1.995
vaste prijs

Complete ontslagbegeleiding: rust in je kop

Strategiebepaling: sterkere onderhandelingspositie = betere deal

Constructief onderhandelen: focus op je belangen, niet op emoties & principes

Continue overleg: direct gemoedsrust door razendsnelle communicatie

WW-safe VSO: zeg binnen 1 à 2 weken gedag met een lach

Geen juridisch gevecht: voorkom emotionele en financiële uitputting

Bonus 1 Juridische kostenvergoeding: 95% kans dat je werkgever betaalt (gemiddeld €750-€2.000 excl. 21% btw)

Bonus 2 VSO-garantie: geen VSO = geen factuur, nul financieel risico

Bonus 3 Onbezorgdheid-garantie: annuleer binnen 14 dagen kosteloos

Procederen bij UWV of kantonrechter (vrijwel nooit nodig)

Met een limiet van 10 nieuwe cliënten per maand, zorgen we voor een exclusieve benadering die elk ontslagtraject de benodigde focus en aandacht geeft. Deze exclusiviteit verzekert dat elke werknemerscliënt de aandacht krijgt die het verdient, waardoor we de stress fors verminderen en optimale resultaten behalen. Wij vragen uw begrip als er geen plekken meer beschikbaar zijn.

Extreem onbezorgd

5.250
*exact bedrag afhankelijk van ontslagsituatie

Alles van ‘Start onbezorgd’

Alles van ‘Compleet onbezorgd’

Vlijmscherp verweer tegen jouw ontslag

Procederen bij UWV of kantonrechter

Telefonisch bereikbaar in weekend

Kennismaken

Vrijblijvend kennismaken?

Dan kun je ook onderstaand contactformuliertje invullen – ook dikke prima.

Kost je één minuut. Binnen één uur contact neem ik contact met je op. Via de telefoon, Whatsapp of e-mail.

Zo snel? Ja, want veel ontslagen werknemers zitten niet te wachten op een “ik bel je wel wanneer het uitkomt”.

Gratis, volstrekt vertrouwelijk én gezellig 🙂.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Dit hoef je alleen in te vullen als je wil bellen of Whatsappen
Vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Deze kun je hier uploaden, dan kijk ik er meteen naar.
Op welke manier wil je benaderd worden?
Binnen één uur neem ik contact met je op.We maken kennis met elkaar.Je vertelt waar je mee zit. Ik kijk of ik je kan helpen.Dit is 100% gratis en vrijblijvend. Je zit nérgens aan vast.
Plan nu gratis VSO-gesprek