Arbeidsconflict: wat moet je als werknemer doen?

Werknemersgids bij arbeidsconflict: ontdek al je rechten en voorkom dat je stomme fouten maakt.

Wat te doen bij een arbeidsconflict?

Ruzie op de werkvloer kan behoorlijk uit de hand lopen of zelfs leiden tot een ontslag op staande voet. Regelmatig is ontslag in goed overleg de enige uitweg. Hieronder lees je alles over de rechten van werknemers bij een arbeidsconflict. En ik geef je 7 tips over hoe je verstandig met arbeidsconflicten omgaat. 

Definitie

Wat is een arbeidsconflict?

Een arbeidsconflict is een situatie op het werk waarin je het oneens bent of problemen hebt met je leidinggevende, collega’s, of soms zelfs met klanten of andere externe partijen.

Dit kan gebeuren door verschillende redenen, zoals misverstanden, verschillen in werkstijl of -ethiek, of oneerlijke behandeling.

Het kan zich uiten in discussies, het niet eens zijn over werkmethoden, of zelfs in het gevoel hebben dat je wordt tegengewerkt of onrechtvaardig behandeld.

Conflicten op het werk zijn normaal en kunnen soms zelfs leiden tot positieve veranderingen als ze op een gezonde manier worden opgelost. Het is belangrijk om te onthouden dat niet elk meningsverschil een conflict is.

Echter, als de situatie je werkprestaties, welzijn of relaties op het werk beïnvloedt, wordt het beschouwd als een arbeidsconflict.

Heb je een arbeidsconflict en wil je het op een nette manier afsluiten?

Dat begrijp ik. Bij onbezorgd ontslag help ik (mr. Bob) jou graag aan een uitonderhandelde vaststellingsovereenkomst.

Plan nu gratis VSO-gesprek
Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… 🙂
Voorbeelden

Voorbeelden van arbeidsconflicten

Je kunt op allerlei gebieden een arbeidsconflict met je werkgever of collega’s hebben. Ik noem er een aantal:

 • Je wordt gepest of er is discriminatie.
 • Je krijgt een negatieve beoordeling en daar ben je het niet mee eens.
 • Je krijgt de jaarlijkse bonus niet, terwijl je wel goed hebt gewerkt.
 • Je leidinggevende houdt zich niet aan het goed werkgeverschap; hij geeft jou bijvoorbeeld altijd de vervelende klussen.
 • Je hebt ruzie met je leidinggevende over bepaalde afspraken in je arbeidsovereenkomst, zoals je werktijden, thuiswerkdagen of toestemming voor nevenwerkzaamheden.
 • Collega’s worden voorgetrokken bij het toekennen van vakanties.
 • Je krijgt een functiewijziging of overplaatsing waarmee je het niet eens bent.
 • Je collega’s komen afspraken niet na of vertonen ander ongewenst gedrag en verzieken daarmee de werksfeer.
 • Een collega krijgt promotie, maar jij was de beste kandidaat.
 • Collega’s die hetzelfde werk doen verdienen meer, maar je leidinggevende weigert je een loonsverhoging te geven.
Voorbeelden van een arbeidsconflict.
Verstoring van relatie

Verstoorde arbeidsrelatie

Regelmatig levert een arbeidsconflict een verstoorde arbeidsverhouding op. Is de arbeidsrelatie ernstig en duurzaam verstoord? En kun je niet worden herplaatst? Dan heeft je werkgever een rechtsgeldige reden voor ontslag.

Maar, je werkgever zal dit wel moeten bewijzen. En dat is niet gemakkelijk.

Arbeidsconflict met een werkgever kan leiden tot een (eenzijdig) verstoorde arbeidsrelatie.
Ontslag

Ontslag bij een arbeidsconflict of verstoorde arbeidsverhouding

Wil je werkgever je ontslaan vanwege een arbeidsconflict of verstoorde arbeidsverhouding? Dan kan je werkgever twee routes bewandelen:

In beide gevallen moet je werkgever in ieder geval de transitievergoeding betalen.

De ontslagprocedure bij de kantonrechter kost bergen tijd en dus veel geld. Voorbeeld: mijn uurtarief is EUR 250,- exclusief 21% BTW en het voeren van een rechterlijke procedure kost mij minimaal 10 uur.

En de uitkomst staat niet op voorhand vast. Daarom stellen werkgevers meestal voor om een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. 

Wil je alles weten over ontslag, in brede zin? Ontdek mijn ultieme beginnersgids over ontslag.

PS Ik werk trouwens met vaste prijzen, dus no worriesdat lees je hier.

Ontslag bij arbeidsconflict en verstoorde arbeidsrelatie.
Ziek?

Arbeidsconflict en ziekte

Een arbeidsconflict kan voor veel stress zorgen. Soms lopen de spanningen zo hoog op, dat de sfeer op het werk letterlijk ziekmakend is. Je hebt psychische klachten of zelfs een burn out. Je kunt je dan ziek melden.

Arbeidsconflict tijdens ziekte kan leiden tot ontslag.

Medische diagnostiek door de bedrijfsarts

Zoals bij iedere andere ziekmelding, schakelt je werkgever de bedrijfsarts in om je ziekmelding medisch te beoordelen.

De bedrijfsarts beoordeelt de impact van het arbeidsconflict op jouw gezondheid.

Hij of zij adviseert je werkgever of je om medische redenen ziek bent.

Conflictdiagnostiek door de bedrijfsarts

Heb je je ziek gemeld en is er waarschijnlijk sprake van een arbeidsconflict? Dan zal de bedrijfsarts ook aan ‘conflictdiagnostiek’ doen.

Vindt de bedrijfsarts inderdaad dat er een conflict in de werksituatie is? Dan stimuleert de bedrijfsarts dat jij en je werkgever op een constructieve en respectvolle manier met elkaar in gesprek gaan.

Bedrijfsarts adviseert vrijstelling van werk (‘time out’)

Ben je volgens de bedrijfsarts niet ziek, maar zijn de emoties wel hoog opgelopen? Dan adviseert de bedrijfsarts vaak dat jij en je werkgever even psychologische afstand nemen.

Dat kan door een tijdelijke overplaatsing of door een vrijstelling van werk. Dit noemen we ook wel een ‘time out’ of ‘interventieperiode’.

Zo’n time out duurt maximaal 2 weken.

Een arbeidsconflict bij ziekte is extra stress- en risicovol.

Bedrijfsarts adviseert een mediator

Voorwaarde voor een time out is dat je met elkaar in gesprek gaat om het conflict op te lossen. Wanneer het conflict ernstig geëscaleerd is, adviseert de bedrijfsarts vaak om een mediator in te schakelen. Verderop lees je wat mediation is.

Werkgever zet je soms onder druk

Soms schakelt de werkgever geen bedrijfsarts in. De werkgever trekt dan zijn eigen conclusies: ‘Je meldt je alleen ziek vanwege het arbeidsconflict, je bent niet echt ziek.’

Maar, een werkgever mag deze medische beoordeling niet maken. Laat je dus niet onder druk zetten en eis een beoordeling door de bedrijfsarts.

Schakel als dat nodig is op tijd een jurist in.

Mediation

Arbeidsconflict: wel of geen mediator inschakelen?

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waarbij een onafhankelijke derde, de mediator, helpt om tot een oplossing te komen. De mediator is geen rechter en heeft geen beslissingsbevoegdheid. Jij en je werkgever zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing.

Wie kiest de mediator?

Het is belangrijk dat beide partijen vertrouwen hebben in de mediator. Daarom kies je de mediator in goed onderling overleg. Het gebeurt ook wel dat een werkgever meerdere mediators voorstelt en dat de werknemer uit dat lijstje mag kiezen.

Mediation bij arbeidsconflicten

De voordelen van mediation voor arbeidsconflicten zijn duidelijk. Mediation kan leiden tot een oplossing die beter aansluit bij de behoeften van werkgever en werknemer. Het kan ook helpen om de arbeidsrelatie te herstellen of te verbeteren.

Ontdek meer nuttige informatie: mediation bij arbeidsconflict.

Vrees je voor ontslag bij jouw arbeidsconflict??

Vrijwel altijd is een uitonderhandelde vaststellingsovereenkomst de enige échte oplossing.

Plan gratis vso-adviesgesprek
Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… 🙂

Pas op: werkgevers gebruiken mediation soms om ontslag af te dwingen

Wees voorzichtig als werknemer. Vaak zet een werkgever mediation strategisch in. Het is namelijk een manier om ontslag te forceren. Dat werkt op twee manieren:

 1. Tijdens de mediation zegt de werkgever geen vertrouwen meer in de samenwerking te hebben. En dat hij in een vaststellingsovereenkomst afspraken over ontslag wil maken. Als je daar als werknemer in meegaat, verandert het gesprek bij de mediator in een zogeheten exit-mediation.
 2. De werkgever laat het gesprek bij de mediator bewust klappen. Om vervolgens de mislukte mediation bij de kantonrechter aan te voeren als bewijs voor een verstoorde arbeidsverhouding.
Onmisbare tips

7 tips voor werknemers bij een arbeidsconflict

Heb je een arbeidsconflict? Lees dan deze 7 tips die je helpen bij het oplossen van het conflict en het versterken van je rechten.

 1. Blijf kalm en professioneel. Het is gemakkelijk om je emoties te laten leiden, maar dit zal het conflict alleen maar verergeren. Probeer alles in goede banen te leiden door rustig te blijven en professioneel te communiceren. Dit hoort bij het goed werknemerschap.
 2. Probeer het conflict op te lossen.  Praat er samen over en probeer samen tot een oplossing te komen.
 3. Spreek met een vertrouwenspersoon. Vind je het moeilijk om het conflict zelf aan te pakken? Praat dan met een vertrouwenspersoon. Dat kan een officiële vertrouwenspersoon bij je werkgever zijn. Maar denk ook aan een onpartijdige collega, een vriend of familielid.
 4. Zorg voor bewijs. Bewaar alle relevante documenten. En houd een gedetailleerd verslag bij van de incidenten die tot het conflict hebben geleid. Schrijf ook op hoe je werkgever met het conflict omgaat, hoe de gesprekken verlopen, enzovoort.
 5. Vraag je werkgever om een mediator. Een mediator is een onafhankelijke professional die kan helpen om de communicatie tussen de betrokkenen te verbeteren en tot een oplossing te komen.
 6. Wees realistisch in je verwachtingen. Soms is het beter om niet 100% je gelijk te halen, maar om een compromis te sluiten. Is dat niet mogelijk en is het conflict ernstig? Houd er rekening mee dat ontslag de enige oplossing is.
 7. Schakel een deskundige arbeidsjurist in. Ik kan je bijstaan bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst. Is het nog niet zo ver? Dan kan ik je adviseren over een vaststellingsovereenkomst, zodat jij dit hoofdstuk op een nette manier kan afsluiten.

Rust in je kop: elk detail van je vaststellingsovereenkomst minitieus gecontroleerd.

Sluit aan bij honderden tevreden klanten van onbezorgd ontslag en zeg gedag met een lach.

Waar wacht je op?

Plan nu gratis VSO-gesprek
100% vrijblijvend, je bent nergens toe verplicht – gelukkig maar 😀
FAQ

Veelgestelde vragen over arbeidsconflicten

Bij een arbeidsconflict kan een vaststellingsovereenkomst de arbeidsrelatie beëindigen met wederzijds goedvinden. Hierin worden afspraken vastgelegd over onder andere ontslagvergoeding en einddatum van het dienstverband. Deze overeenkomst moet wettelijk correct zijn om recht te geven op WW. Laat daarom altijd je vaststellingsovereenkomst controleren door een ontslagrecht-specialist.

Bij ontslag door een arbeidsconflict behoud je recht op transitievergoeding. Deze is afhankelijk van je dienstjaren en biedt compensatie voor het ontslag. De voorwaarden en hoogte van de vergoeding kunnen variëren afhankelijk van de omstandigheden van het ontslag. Probeer mijn rekentool om je netto transitievergoeding te berekenen en ontdek het bedrag waar je recht op hebt.

Na een ontslag als gevolg van een arbeidsconflict kun je aanspraak maken op een WW-uitkering, mits je voldoet aan de eisen van het UWV. Belangrijk is dat het ontslag niet verwijtbaar is aan jou als werknemer. In de vaststellingsovereenkomst moet duidelijk staan dat het initiatief voor het beëindigen van het dienstverband bij de werkgever lag en dat er geen sprake was van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Bij ziekte door een verstoorde arbeidsrelatie ben je beschermd onder de Wet verbetering poortwachter. De bedrijfsarts beoordeelt je situatie, en indien nodig kan mediation worden ingezet. De werkgever is verplicht een veilige werkomgeving te bieden en bij te dragen aan de oplossing van het conflict.

Bij ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie heb je als werknemer recht op diverse beschermingsmaatregelen. De werkgever moet een ‘d-grond’ ontslag (verstoorde arbeidsverhouding) kunnen onderbouwen bij de kantonrechter. Als werknemer heb je recht op een eerlijke procedure, een transitievergoeding en mogelijk een aanvullende vergoeding. Bij een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk dat deze overeenkomst recht doet aan jouw rechten en een eerlijke compensatie biedt.

Mediation is een vrijwillig proces met een neutrale mediator die de gesprekken tussen werknemer en werkgever faciliteert. Als werknemer heb je het recht om de mediator te accepteren of af te wijzen, en je bent een actieve deelnemer in het zoeken naar een oplossing.

Ontvang deskundige hulp

Heb je zorgen over de afloop van jouw arbeidsconflict?

Maak je je als werknemer zorgen over ruzie op de werkvloer, een verstoorde arbeidsrelatie of dreigend ontslag? Dan is tip 7 hiervoor de gouden tip: schakel een deskundige jurist in.

Onderhandel in ieder geval niet zelf over je vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding. Laat een specialist ontslagrecht voor je onderhandelen.

Mijn eerste adviesgesprek is gratis. Ga ik daarna voor je aan de slag? De kans is groot dat je werkgever de juridische kosten betaalt.

Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… 🙂
Kennismaken

Vrijblijvend kennismaken?

Dan kun je ook onderstaand contactformuliertje invullen – ook dikke prima.

Kost je één minuut. Binnen één uur contact neem ik contact met je op. Via de telefoon, Whatsapp of e-mail.

Zo snel? Ja, want veel ontslagen werknemers zitten niet te wachten op een “ik bel je wel wanneer het uitkomt”.

Gratis, volstrekt vertrouwelijk én gezellig 🙂.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Dit hoef je alleen in te vullen als je wil bellen of Whatsappen
Vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Deze kun je hier uploaden, dan kijk ik er meteen naar.
Op welke manier wil je benaderd worden?
Binnen één uur neem ik contact met je op.We maken kennis met elkaar.Je vertelt waar je mee zit. Ik kijk of ik je kan helpen.Dit is 100% gratis en vrijblijvend. Je zit nérgens aan vast.
Plan nu gratis VSO-gesprek