Alle rekentools

Transitievergoeding berekenen (2024)

Met behulp van deze rekentool bereken je snel & makkelijk de hoogte van je ontslagvergoeding, volgens de laatste wet- en regelgeving van 2024.

Bereken jouw transitievergoeding (ontslagvergoeding) conform regelgeving van 2024.

Hoe hoog is jouw transitievergoeding?

Bruto maandsalaris berekenen

Vul onderstaande velden in om je bruto maandloon te berekenen

%

Jouw transitievergoeding

Gegevens werknemer

Datum in dienst

24-12-2020

Datum uit dienst

24-12-2020

Bruto maandsalaris voor berekening van transitievergoeding

24-12-2020

Duur dienstverband

Berekening transitievergoeding

Datum in dienst

24-12-2020

Datum uit dienst

24-12-2020

Bruto maandinkomen

24-12-2020

Hoogte van transitievergoeding

24-12-2020

Hoe wordt mijn transitievergoeding berekend?

De wijze van berekening in een notendop

Bij ontslag wordt je transitievergoeding (ook wel ontslagvergoeding genoemd) berekend op basis van twee factoren, te weten:

 • je bruto maandsalaris
 • de duur van je dienstverband

De hoogte van deze ontslagvergoeding bestaat uit de optelsom van 3 berekeningen:

 • 1/3 van het bruto maandsalaris, per volledig dienstjaar
 • 1/36 van het bruto maandsalaris, per volledige kalendermaand
 • 1/1095 van het bruto maandsalaris, per dag

Bereken hier snel & gratis de totale duur van jouw dienstverband: dienstjaren berekenen, op de dag nauwkeurig.

onbezorgd ontslag legt uit hoe je de transitievergoeding moet berekenen in 2024.

Voorbeeld van de berekening

Jan werkt sinds 18 januari 2001 bij zijn werkgever en wordt op 24 november 2022 ontslagen, hij verdient op dat moment € 4.200,- bruto per maand.

Bruto maandsalaris:

 • € 4.200,-

Totale duur dienstverband:

 • 21 jaren
 • 10 maanden
 • 7 dagen

Hoogte van transitievergoeding:

 • Jaren = 21 * €4200 * 1/3 = € 29.400
 • Maanden = 10 * €4200 * 1/36 = € 1.166,67
 • Dagen = 7 * €4200 * 1/1095 = 26,85
 • Totaal = € 30.593,52 bruto
De berekening van het bruto maandsalaris voor de transitievergoeding of ontslagvergoeding.

Berekening van jouw bruto maandsalaris

Om je bruto maandsalaris voor deze ontslagvergoeding te berekenen, volg je deze stappen:

 1. Bij vaste arbeidsduur:
  vermenigvuldig je bruto uurloon met het aantal contractuele uren per maand.
 2. Bij een oproepcontract: vermenigvuldig je bruto uurloon met de gemiddelde arbeidsduur per maand.
 3. Bij stukloon of provisie:
  neem het gemiddelde bedrag dat je in de 12 maanden voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst per maand hebt ontvangen, inclusief vakantiebijslag en vaste eindejaarsuitkering.

Let op: toevoegen van andere looncomponenten

Bij het basis bruto maandsalaris tel je eventueel ander loon en de vakantiebijslag op. Als er een vaste eindejaarsuitkering is, voeg je 1/12 daarvan toe aan het basis bruto maandsalaris.

Er is zelfs meer. Ook worden de volgende vormen van salaris meegerekend, ook wel emolumenten genoemd:

 • Ploegentoeslag (1/12, gemiddelde over 12 maanden)
 • Overwerktoeslag (1/12)
 • onregelmatigheidstoeslag (1/12)
 • Bonussen (1/36, gemiddelde over 36 maanden)
 • Winstuitkeringen (1/36)
 • Variabele eindejaarsuitkeringen (1/36)

Je begrijpt dat de berekening van je transitievergoeding ingewikkeld kan worden. Win daarom altijd juridisch advies in van een specialist, en laat niet onnodig veel geld liggen.

Hoe bereken je een transitievergoeding (ontslagvergoeding) in 2024?
Het berekenen van de ontslagvergoeding kan ingewikkeld zijn.

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding of hogere ontslagvergoeding?

Bij ontslag heb je recht op een transitievergoeding, op voorwaarde dat je werkgever het initiatief neemt om:

a) het dienstverband te beëindigen – vaste werknemers of
b) niet voort te zetten – tijdelijke werknemers.

Dit is het wettelijk uitgangspunt.

Initiatief van werkgever

Je hebt – vanaf dag één – recht op deze ontslagvergoeding als je arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt:

 • opgezegd
 • ontbonden (bij de kantonrechter) of
 • niet wordt voortgezet na afloop van een tijdelijk contract.

Vrijwillig vertrek

Als je zelf het initiatief neemt om het dienstverband te beëindigen, heb je in beginsel geen recht op een transitievergoeding.

Tenzij je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten – dan kun je alsnog recht hebben op uitbetaling van een transitievergoeding.

In geval van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever heb je mogelijk recht op een hogere ontslagvergoeding (billijke vergoeding).

Heb je een arbeidsconflict, wil je weg en twijfel je of je werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld?

Win dan juridisch advies in. Waarom? Omdat je anders mogelijk jouw recht op een transitievergoeding of hogere ontslagvergoeding verliest.

Bereken jouw ontslagvergoeding (transitievergoeding) conform wetgeving van 2024.
Wanneer de berekening van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) niet van toepassing.

Wanneer heb ik geen recht op een transitievergoeding?

Er zijn bepaalde situaties waarin je, ondanks ontslag, geen recht hebt op uitbetaling van de wettelijke transitievergoeding.

Deze situaties heb ik voor je op een rijtje gezet:

 1. Als je samen met je werkgever overeenkomt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In dat geval kunnen jij en je werkgever zelf beslissen over een eventuele ontslagvergoeding en hoeveel deze zou zijn.
 2. Als je bent ontslagen omdat er sprake was van ernstig verwijtbaar gedrag van jouw kant.
 3. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar op het moment van ontslag en je gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkte.
 4. Als je de leeftijd hebt bereikt waarop je recht hebt op AOW of pensioen.
 5. Als je ouder bent dan de leeftijd waarop je normaal gesproken recht zou hebben op AOW of pensioen
 6. Wanneer het bedrijf waar je werkt failliet gaat, uitstel van betaling aanvraagt, of als het in schuldsanering terechtkomt.
 7. Als in jouw cao andere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de transitievergoeding (en deze hoeven niet per se gelijk te zijn aan de standaard transitievergoeding).
 8. Als je voor het einde van je tijdelijke contract al een nieuw tijdelijk contract hebt gekregen dat binnen 6 maanden na het einde van je huidige contract ingaat.

Andere tools

Wettelijke opzegtermijn berekenen 2023

Bereken gemakkelijk en snel de wettelijke opzegtermijn van jouw werkgever

Bereken direct

Bruto & netto transitievergoeding berekenen

Bereken exact de bruto & netto hoogte van jouw transitievergoeding.

Bereken direct

Hoogte en duur ww-uitkering berekenen

Bereken eenvoudig de hoogte en duur van jouw WW-uitkering.

Bereken direct

Dienstjaren berekenen

Bereken snel het aantal dienstjaren van jouw dienstverband.

Bereken direct
Alle rekentools

Behoefte aan meer informatie?

Wil je meer weten over het onderwerp vaststellingsovereenkomst of ontslag? Geluksvogel.. over allebei de onderwerpen heb ik een ultiem blog over geschreven.

Óf ben je zoekende waar ik je precies mee kan helpen? Neem dan een kijkje op mijn overzichtspagina.

Hulp nodig bij het berekenen van jouw transitievergoeding?

Aarzel niet om even te bellen voor een gratis controle van je ontslagvergoeding en persoonlijk advies.

Plan gratis adviesgesprek
Hulp nodig bij berekenen van de transitievergoeding in 2023?
Plan nu gratis VSO-gesprek