Alle rekentools

Wettelijke opzegtermijn berekenen (2024)

Met behulp van deze rekentool bereken je snel & makkelijk de opzegtermijn van je werkgever in 2024.

Bereken de wettelijke opzegtermijn van je werkgever in 2024 met de rekentool van onbezorgd ontslag.

Bereken hieronder de wettelijke opzegtermijn van je werkgever

Jouw opzegtermijn

Datum in dienst

24-12-2020

Datum van opzegging

24-12-2020

Duur wettelijke opzegtermijn

24-12-2020

Datum start opzegtermijn

24-12-2020

Einddatum dienstverband

24-12-2020

Toelichting

Wat is de wettelijke opzegtermijn van een werkgever?

Wat is het?

De wettelijke opzegtermijn is de vastgestelde periode die jouw werkgever in acht moet nemen voordat jouw arbeidsovereenkomst officieel beëindigd kan worden.

Deze termijn hangt af van de duur van je dienstverband en, als het van toepassing is, de regels van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).

In de regel geldt: hoe langer je in dienst bent geweest, hoe langer de opzegtermijn.

Het doel van deze termijn is om jou als werknemer voldoende tijd te geven om je voor te bereiden op het einde van de arbeidsrelatie en de mogelijke negatieve gevolgen te minimaliseren.

Belangrijk: bij een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk het verschil tussen de wettelijke en fictieve opzegtermijn te kennen. De wettelijke opzegtermijn is de tijd die wettelijk vereist is om je dienstverband te beëindigen, terwijl de fictieve termijn bepaalt wanneer je WW-uitkering start. Zorg dat deze termijnen matchen om je WW niet mis te lopen.

Duur van opzegtermijn berekenen

Je kunt de lengte van de opzegtermijn vinden in je cao of arbeidsovereenkomst. Als er geen specifieke termijn is afgesproken, dan is de wettelijke opzegtermijn van toepassing.

De duur van deze wettelijke termijn hangt af van hoe lang je bij je werkgever hebt gewerkt:

  • Als je minder dan 5 jaar in dienst was, geldt er een opzegtermijn van 1 maand.
  • Voor een dienstverband van 5 tot 10 jaar is de opzegtermijn 2 maanden.
  • Heb je 10 tot 15 jaar gewerkt, dan bedraagt de opzegtermijn 3 maanden.
  • Bij een dienstverband van 15 jaar of langer is de opzegtermijn 4 maanden.

Let op: het gaat in de regel om een kalendermaand. Zie daarvoor onderstaand voor een verduidelijking.

Wettelijke opzegtermijn werkgever: wat is het en hoeveel maanden?

Voorbeeldberekening van wettelijke opzegtermijn

Stel, Erik werkt al 7 jaar als projectmanager bij een marketingbureau. Op 10 maart 2023 krijgt hij te horen dat zijn werkgever, vanwege reorganisatie, zijn arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Hoe lang is de opzegtermijn die de werkgever in acht moet nemen?

Duur dienstverband

  • 7 jaar

Wettelijke opzegtermijn

  • Omdat Erik tussen de 5 en 10 jaar in dienst is, is de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever 2 maanden.

Wat betekent dit voor Erik?

  • Volgens de wet moet de opzegtermijn beginnen vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand, dus 1 april 2023.
  • Dit betekent dat Erik’s laatste werkdag op zijn vroegst 31 mei zal zijn (uitdiensttreding per 1 juni 2023).
  • Let op: er is mogelijk geen redelijke grond voor opzegging, maar da’s een ander verhaal (raadpleeg daarvoor mijn ontslag-gids).
Uitzonderingen bij berekenen van wettelijke opzegtermijn (2024).

Een langere of korte opzegtermijn: kan dat?

Als werknemer is het goed om te weten dat jouw werkgever soms van de standaard wettelijke opzegtermijn kan afwijken, maar er gelden wel duidelijke regels.

Je werkgever kan met jou overeenkomen om een langere opzegtermijn te hanteren dan de wet voorschrijft. Deze afspraak moet schriftelijk vastgelegd zijn. Daarnaast moet de opzegtermijn van de werkgever minimaal het dubbele zijn van die voor jou, met als grens dat jouw opzegtermijn niet meer dan 6 maanden mag bedragen.

Het is mogelijk om een kortere opzegtermijn af te spreken, maar deze moet dan in de cao zijn vastgelegd. Bovendien mag de opzegtermijn van jouw werkgever niet korter zijn dan de jouwe.

Kijk of bovenstaande uitzonderingen van toepassing zijn, voordat je de wettelijke opzegtermijn berekent.

Wat als de werkgever de wettelijke opzegtermijn niet naleeft?

Als je werkgever de wettelijke opzegtermijn niet respecteert en jouw dienstverband vroegtijdig beëindigt, heb je recht op een compensatie. Deze compensatie is gelijk aan het loon dat je zou hebben verdiend als de opzegtermijn correct was toegepast.

Stel, je werkgever meldt je op 10 april dat je dienstverband op 15 mei zal eindigen. De wettelijke opzegtermijn vereist echter dat je arbeidsovereenkomst doorgaat tot het einde van de opzegtermijn, wat in dit geval 31 mei zou zijn.

Als je werkgever toch besluit om je dienstverband op 15 mei te beëindigen, moet hij of zij je het loon voor de periode tot en met 31 mei betalen.

Let er na de berekening van de  opzegtermijn op dat je werkgever deze naleeft. Jaar 2024.
Bij UWV-ontslagvergunning is mogelijk een kortere opzegtermijn van toepassing. Dit is een bijzondere berekening.

Kortere opzegtermijn bij UWV-ontslagvergunning

Als werknemer is het goed om te weten dat in sommige gevallen de opzegtermijn van je werkgever korter kan zijn. Dit gebeurt wanneer UWV betrokken is bij je ontslag.

Hoe werkt deze afwijkende berekening?

De tijd die UWV nodig heeft om je ontslagaanvraag te behandelen, kan invloed hebben op je opzegtermijn. Deze behandeltermijn start vanaf de dag dat UWV jouw complete ontslagaanvraag ontvangt en loopt tot de dag waarop de ontslagvergunning wordt afgegeven.

Je werkgever mag de duur van deze behandelperiode aftrekken van de normale opzegtermijn. Echter, er is één belangrijke regel: er moet altijd minstens één maand opzegtermijn overblijven voor jou. Deze informatie vind je ook terug in de ontslagvergunning die je krijgt.

Opzegtermijn bij vierwekelijkse betaling (2024)

Als je loon vierwekelijks wordt uitbetaald, is het belangrijk om te weten hoe dit de opzegtermijn van je werkgever beïnvloedt. In Nederland geldt standaard een wettelijke opzegtermijn van één kalendermaand, ongeacht of je loon maandelijks of vierwekelijks wordt uitbetaald.

Ondanks dat je bij een vierwekelijkse betaling 13 keer per jaar je loon ontvangt, blijft de opzegtermijn van je werkgever meestal een maand. Dit kan alleen anders zijn als in je arbeidsovereenkomst of cao een andere termijn is afgesproken.

Het is daarom belangrijk om je contract of cao te controleren op eventuele afwijkende afspraken over de opzegtermijn. Als je onzeker bent over de voor jou geldende regels, is het verstandig om juridisch advies in te winnen of contact op te nemen met de HR-afdeling van je bedrijf.

De berekening van de wettelijke opzegtermijn bij vier wekelijkse uitbetaling van loon.
De uitkomst van de berekening van de wettelijke transitievergoeding moet schriftelijk worden medegedeeld.

Moet de wettelijke opzegtermijn schriftelijk worden doorgegeven?

Als werknemer is het essentieel om te weten dat de opzegtermijn inderdaad schriftelijk moet worden gecommuniceerd. Dit is niet alleen een formele noodzaak, maar ook een wettelijke vereiste.

Een schriftelijke bevestiging, zoals een brief of e-mail, waarin staat wanneer jouw dienstverband eindigt, biedt duidelijkheid en zekerheid voor zowel jou als je werkgever.

Wanneer je een schriftelijke mededeling ontvangt, heb je een officieel document in handen dat jouw rechten bescherm. Als er een misverstand of een conflict ontstaan over de beëindiging van je dienstverband, dan dient deze schriftelijke communicatie als belangrijk bewijsstuk.

Vergeet dus niet om een kopie van deze mededeling te bewaren voor je eigen administratie.

Andere tools

Bruto & netto transitievergoeding berekenen

Bereken exact jouw bruto & netto transitievergoeding.

Bereken direct

Hoogte en duur ww-uitkering berekenen

Bereken de hoogte en duur van jouw WW-uitkering.

Bereken direct

Dienstjaren berekenen

Bereken snel het aantal dienstjaren van jouw dienstverband.

Bereken direct

Transitievergoeding berekenen

Bereken de hoogte en duur van jouw transitievergoeding.

Bereken direct
Alle rekentools

Behoefte aan meer informatie?

Wil je meer weten over het onderwerp vaststellingsovereenkomst of ontslag? Geluksvogel.. over allebei de onderwerpen heb ik een ultiem blog over geschreven.

Óf ben je zoekende waar ik je precies mee kan helpen? Neem dan een kijkje op mijn overzichtspagina.

Hulp nodig bij het berekenen van jouw transitievergoeding?

Aarzel niet om even te bellen voor een gratis controle van je ontslagvergoeding en persoonlijk advies.

Plan gratis adviesgesprek
Hulp nodig bij berekenen van de transitievergoeding in 2023?
Plan nu gratis VSO-gesprek