Mediation arbeidsconflict: wat te doen?

Mediation bij een arbeidsconflict: stress- & risicovol

Je hebt een conflict op het werk..

Het is ook wat hĆØ, dat arbeidsconflict of conflict op het werk waardoor mediation nu in beeld is.Ā 

Want dat conflict met je werkgever of leidinggevende. Dat verstoort de arbeidsrelatie steeds meer. En die verstoorde arbeidsrelatie: dat lost zich niet vanzelf op.

Een arbeidsconflict op het werk, met werkgever of leidinggevende, zorgt voor stress.

Sterker nog, daar is kennelijk een heel mediationtraject voor nodig.

Ja, een mediationtraject kan een duurzame oplossing voor het arbeidsgeschil zijn. Maar mediation zit tegelijkertijd vol met juridische valkuilen. Opletten geblazen, dus.

Wat is mediation?

Mediation is een manier om arbeidsconflicten op te lossen, onder begeleiding van een onafhankelijke mediator. Een mediator is een professionele bemiddelaar of gespreksleider.

Dus, er komt geen rechter aan te pas die een uitspraak doet.

In de praktijk resulteert mediation vaak in een vaststellingsovereenkomst (vso). Een vso is een contract waarmee werkgever en werknemer afspraken maken over het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wil je dit nare ontslag-hoofdstuk afsluiten met een vaststellingsovereenkomst?

Dat kan. Bij onbezorgd ontslag help ik (Bob) jou graag aan een uitonderhandelde vso.

Plan gratis vso-adviesgesprek in
Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… šŸ™‚

Conflicten zijn helaas niet altijd meer op te lossen.

Als arbeidsmediation gericht is op ontslag met wederzijds goedvinden, spreek je van exit mediation.

Mediation bij arbeidsconflict kent ook nadelen: als werknemer kun je gigantische fouten maken.

De nadelen van mediation bij een arbeidsconflict: let op

Exit mediation zit vol juridische valkuilen. Voordat je het weet ga je akkoord met een vaststellingsovereenkomst, waar je later spijt van hebt.

Want onthoud goed: een mediator staat niet aan jouw kant en wordt betaald door de werkgever.

Dus, grote kans dat jouw rechten in een vso onvoldoende worden beschermd, en exit mediation uiteindelijk slecht voor je uitpakt. Denk aan het verliezen van jouw recht op een WW-uitkering of een passende ontslagvergoeding.

Is mediation verplicht bij een arbeidsconflict?

Nee, mediation is niet verplicht bij een arbeidsconflict. Uit de wet volgt niet dat je mee moet werken aan een mediation-traject. Mediation is gebaseerd op vrijwilligheid. Dus het staat werknemer en werkgever vrij om mediation te weigeren. Dat is het korte antwoord.

Het langere antwoord is dat mediation weliswaar nƭƩt verplicht is, maar dat het niet meewerken aan mediation wƩl negatieve gevolgen kan hebben. Helemaal vrijblijvend is het dus ook weer niet.

Mediation op het werk is niet verplicht en dus vrijwillig, maar wel verstandig om aan mee te werken.

Zo loopt een werknemer die weigert mee te werken aan (exit) mediation, het risico op een rechterlijke procedure. Een rechterlijke procedure waarin de rechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst tot een einde moet komen. Vanwege het niet meewerken aan mediation: een verstoorde arbeidsrelatie veroorzaakt door werknemer.

Sluit aan bij honderden tevreden klanten van onbezorgd ontslag en zeg gedag met een lach.

Plan gratis vso-adviesgesprek
Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… šŸ™‚

Een ander risico voor een werknemer is dat de werknemer zelfs geen transitievergoeding krijgt toegekend. Omdat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Kortom: het weigeren van mediation kan een werknemer heel duur komen te staan.

Raak je zowat overspannen op werk door het arbeidsconflict en het (dreigende) mediation traject?

Dan heb jij nu iemand nodig die deze last van jou overneemt, waardoor je kiloā€™s stress van je af voelt glijden.

Die iemandā€¦ dat ben ik. Hi, mijn naam is mr. Bob Als ontslagrecht-specialist behoed ik werknemers elke dag voor de gevaren van mediation bij hun arbeidsconflict.

onbezorgd ontslag staat klaar om werknemers bij mediation te helpen die overspannen zijn geraakt op werk door het aanhoudende arbeidsconflict.

Hoe ik dat doe? Door een luisterend oor te bieden en te helpen met het uitonderhandelen van een VSO. Waardoor jij:

  • later veilig een WW-uitkering aanvraagt (en financieel drama voorkomt)
  • niet betaalt voor juridisch advies Ć©n begeleiding (omdat het vaste praktijk is dat een werkgever jou een juridische kostenvergoeding geeft)
  • de beste deal realiseert en je jouw werkgever gedag zegt met een lach (denk aan een hogere ontslagvergoeding en andere financiĆ«le extraatjes)

Ben jij een werknemer en heb je hulp nodig bij een mediation vanwege een arbeidsconflict?

Plan dan nu een gratis VSO-adviesgesprek in. Dan maken we 30-minuten (of langer) gezellig kennis, en kan jij al jouw vragen op mij afvuren. Je ontvangt wat adviezen, en ik kijk of ik je verder kan helpen.

Als ik je niet kan helpen, ben ik daar ook eerlijk in. Het VSO-adviesgesprek inplannen doe je snel en eenvoudig via deze link. Oh ja: het is 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast en bent nergens toe verplicht.

Of vul gerust onderstaand formuliertje in. Dan neem ik snel contact met jou op, ook prima.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Dit hoef je alleen in te vullen als je wil bellen of Whatsappen
Vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Deze kun je hier uploaden, dan kijk ik er meteen naar.
Op welke manier wil je benaderd worden?
Binnen ƩƩn uur neem ik contact met je op.We maken kennis met elkaar.Je vertelt waar je mee zit. Ik kijk of ik je kan helpen.Dit is 100% gratis en vrijblijvend. Je zit nƩrgens aan vast.

Vermijd pijnlijke ontslag-valkuilen

Onbezorgd van A tot Z

De beste deal

Bob is stevig in onderhandelingen, en houdt hierbij goed de belangen van zijn cliƫnt in het oog.

Juist bij de arbeidsrechtelijke advisering aan werknemers die geconfronteerd worden met (dreigend) ontslag zijn dit essentiƫle competenties om op te kunnen terugvallen.

Marcel de Vries

Pallas Advocaten

Expert in ontslagzaken met speciale focus op arbeidsconflicten en mediation

In de tabel zie je een vergelijking van onbezorgd ontslag met andere partijen. Uit de tabel volgt dat onbezorgd ontslag expert is in ontslagzaken, in het bijzonder bij arbeidsconflicten en mediation.

Bob heeft mij dusdanig gerustgesteld tijdens het eerste gesprek dat ik Bob mijn volledige vertrouwen en vrijheid heb gegeven.

Het belangrijkste is dat je niet in paniek raakt, je geduld bewaart, geen gekke dingen doet of zegt en gedegen advies inwint bij iemand die hier verstand van heeft. Er zitten veel haken en ogen aan een VSO en je kunt snel cruciale fouten maken waardoor je zelf je onderhandelingspositie onderuit haalt.

Joery H.

Uit Barendrecht

Bob legt aan een werknemer uit hoe mediation bij een arbeidsconflict werk.

Hoe werkt mediation bij een arbeidsconflict?

Mediation bij een arbeidsconflict; hoe werkt dat precies? De werkwijze bij mediation kun je onderverdelen in 5 fasen.

Fase 1: mediationovereenkomst

In de eerste fase komen partijen tot overeenstemming dat arbeidsmediation oplossing kan bieden. Er wordt in goed overleg een mediator gekozen. De gemaakte afspraken over de arbeidsmediation worden vastgelegd in een mediationovereenkomst.

Fase 2: intake

In de tweede fase vindt vaak een intake plaats. De mediator spreekt je onder 4 ogen, zonder aanwezigheid van je werkgever. In zo’n eerste gesprek kunnen mediators alvast een beeld vormen van het arbeidsgeschil. De mediator zorgt ervoor dat je ongedwongen kun vertellen wat er allemaal is gebeurd.

Gesprek tussen mediation en een werknemer bij een arbeidsconflict, aan het zoeken naar een oplossing van het conflict.

Fase 3: inventarisatiefase

In de derde fase kunnen de betrokken partijen, in een of meerdere bijeenkomsten, hun verhaal doen. In deze inventarisatiefase van het mediationproces zorgen mediators ervoor de wederzijdse belangen op tafel komen. Hoe komt het dat de relatie op de werkvloer zo is verstoord? Welke belangen zijn daarmee gemoeid?

Fase 4: bedenken van oplossingen

In de vierde fase worden partijen in staat gesteld om gezamenlijke oplossingen te bedenken. Is oplossing van het arbeidsgeschil Ć¼berhaupt mogelijk? Herstel van arbeidsconflicten is soms een gepasseerd station. Als het conflict op de werkvloer niet kĆ”n worden opgelost, dan is mediation mislukt.

Fase 5: vaststellingsovereenkomst

In de vijfde fase wordt de arbeidsmediation afgesloten. De resultaten van het mediationproces worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit document biedt een oplossing voor het conflict op de werkvloer.

Exit mediation is een vorm van arbeidsmediation: ontslag met wederzijds goedvinden door een vaststellingsovereenkomst.

Een oplossing is vaak beƫindiging van de arbeidsrelatie (exit mediation). Je krijgt dan een vaststellingsovereenkomst (beƫindigingsovereenkomst) aangeboden. Let op. Onderteken nooit zonder juridisch advies te hebben ingewonnen; laat je vaststellingsovereenkomst controleren door een specialist.

Soms wordt de relatie tussen werknemer en werkgever daadwerkelijk hersteld. In dat laatste geval is beĆ«indiging van het dienstverband niet nodig – en kan werknemer weer met een lach naar werk gaan.

Dit is hoe mediation werkt, in een notendop. Wil je meer weten? Neem dan gerust contact met mij op. Dan beantwoord ik al je vragen.

Want, tjonge jonge – wat is het stressvol & onzeker allemaal. Ik help je van dat nare gevoel af.

Wat zijn de kosten van mediation vanwege een arbeidsconflict?

Ja, alles kost geld – zo ook mediation om een arbeidsconflict op te lossen. Maar wees gerust: je hoeft waarschijnlijk als werknemer niks te betalen.

Lees verder.

De hoogte van de kosten

De kosten van mediation vanwege een arbeidsconflict bedragen gemiddeld zo’n 1.000-2.000 euro. Het uurtarief van een mediator ligt gemiddeld rond de 200 euro.

Over het algemeen bestaat mediation uit 2 of 3 gesprekken. Afhankelijk van de ernst van het arbeidsconflict, kunnen de kosten lager of hoger uitvallen.

Als stelregel geldt: hoe eerdere een mediator wordt ingeschakeld, hoe lager de uiteindelijke conflictkosten zijn.

Met elkaar in gesprek in een (exit) mediation traject kost geld, maar lost het arbeidsconflict wel vaak op.

Wie betaalt de kosten van mediation?

Het uitgangspunt is dat in goed overleg wordt bepaald hoe om wordt gegaan met de kosten van mediation. Maar, bij een arbeidsconflict is het gebruikelijk dat de werkgever alle kosten vergoedt.

Dat de werkgever de kosten van mediation volledig voor eigen rekening neemt, is ook in overeenstemming met het goed werkgeverschap. De financiƫle positie van een werkgever is vaak veel beter dan die van de werknemer.

Als mediation wordt voorgesteld door de rechter in een gerechtelijke procedure en partijen daar uitvoering aan geven. Dan wordt de mediation vaak voor de duur van maximaal 2.5 uur vergoed op basis van een subsidieregeling.

Kosten van arbeidsconflict vs kosten van mediation

De kosten van een arbeidsconflict zijn vele malen hoger dan de kosten van mediation. Een conflict op de werkvloer kost een werkgever al snel 30.000 tot 70.000 euro. Denk aan re-integratie kosten, verzuimkosten en juridische kosten et cetera.

Als je deze kosten afzet tegen lage kosten van mediation, dan begrijp je wel dat een werkgever liever kiest voor arbeidsmediation. En doorgaans bereid is om deze kosten zelf te betalen.

Veelgestelde vragen over mediation bij een arbeidsconflict.

Veelgestelde vragen over mediation bij een arbeidsconflict

De rol van een mediator bij een arbeidsconflict is om – als neutrale en onpartijdige bemiddelaar – het mediation proces te begeleiden. De mediator ziet erop toe dat zowel werknemer als werkgever hun verhaal kunnen doen en dat de gesprekken constructief verlopen. Door goed naar beide partijen te luisteren en hen te helpen zoeken naar de kern van het conflict, kan de mediator partijen uiteindelijk helpen met het onderzoeken van mogelijke oplossingen. Denk aan herstel van de arbeidsrelatie of beĆ«indiging daarvan met wederzijds goedvinden.

Mediation is een manier voor werkgever en werknemer om een arbeidsconflict op te lossen, onder begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige mediator, en verloopt in 5 fasen. Allereerst wordt mediation afgesproken en een mediator gekozen (fase 1), waarna een intake plaatsvindt tussen de mediator enerzijds en werkgever/werknemer anderzijds (fase 2). Vervolgens kunnen partijen in de inventarisatiefase hun eigen verhaal doen en worden de belangen in kaart gebracht (fase 3), om partijen vervolgens in staat te stellen om gezamenlijke oplossingen te bedenken voor het arbeidsconflict (fase 4). Afgesloten wordt met de afsluitingsfase waarin de oplossingen dan wel resultaten worden neergelegd in een vaststellingsovereenkomst (fase 5).

Als je een arbeidsconflict hebt met jouw leidinggevende, dan is het van belang om dit zo snel mogelijk op te lossen. Probeer eerst met je werkgever over het probleem te praten en wees voorzichtig met ziekmelding; schakel juridische hulp in als jullie er niet samen uitkomen. Een ontslagrecht-specialist zal je helpen met het opbouwen van een dossier, je adviseren om de afspraken uit de arbeidsrelatie te blijven naleven en je mogelijk adviseren om een (exit-)mediation traject in te gaan.

Als jouw werkgever bij een arbeidsconflict mediation weigert, dan kun je hem daartoe niet dwingen omdat mediation niet verplicht is. Als sprake is van een arbeidsconflict, dan zal een rechter vaak pas overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst als partijen eerst het conflict op te lossen via mediation. Een afwijzende opstelling van de werkgever kan leiden tot een extra ontslagvergoeding, omdat de juridische (onderhandelings)positie van een werknemer daarmee een boost krijgt.

Bij een arbeidsconflict betaalt de werkgever doorgaans de kosten van mediation, omdat de financiƫle positie van een werkgever vaak veel beter is dan die van de werknemer. Indien mediation wordt voorgesteld door de rechter in een gerechtelijke procedure en partijen daar uitvoering aan geven, dan wordt de mediation vaak voor de duur van maximale 2.5 uur vergoed op basis van een subsidieregeling.

Exit mediation is mediation waarbij de mediator partijen helpt om de conflictueuze arbeidsrelatie met wederzijds goedvinden te beĆ«indigen. Exit mediation kan worden gezien als een bijzondere vorm van arbeidsmediation en kan oplossing bieden als de arbeidsrelatie niet meer kan worden hersteld. In dat geval kunnen partijen – onder begeleiding van een mediator – afspraken maken over het einde van de arbeidsovereenkomst die uiteindelijk kunnen worden neergelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Tijd voor actie. Hoe langer je wacht, hoe meer risico’s en stress.

Ervaar rust in jouw ontslag-, mediation- en/of onderhandelingstraject door specialistische hulp in te schakelen.

Plan eenvoudig & snel een gratis VSO-adviesgesprek in. Waar wacht je nog op?

Plan gratis VSO-adviesgesprek
100% vrijblijvend, je bent nergens toe verplicht – gelukkig maar šŸ˜€

Behoefte aan meer kennis of informatie?

Wil je meer weten over het onderwerp vaststellingsovereenkomst of ontslag ? Geluksvogel.. speciaal voor werknemers heb ik daar over geschreven, zodat jij jouw rechten beschermt.

Ɠf ben je zoekende waar ik je precies mee kan helpen? Neem dan een kijkje op mijn overzichtspagina.

Plan nu gratis VSO-gesprek