Alle rekentools

Dienstjaren berekenen (2024)

Met behulp van deze rekentool van onbezorgd ontslag bereken je het aantal dienstjaren. Niets meer, niets minder.

Bereken het aantal dienstjaren met de rekentool van onbezorgd ontslag (2024)

Bereken hieronder de duur van jouw dienstverband.

De duur van jouw dienstverband

Datum in dienst

Datum uit dienst

Duur dienstverband

In welke situaties is het berekenen van het aantal dienstjaren van belang?

Het berekenen van je dienstjaren is belangrijk voor verschillende aspecten van je dienstverband. Denk aan:

  1. Jouw transitievergoeding: de hoogte van de transitievergoeding is direct gelinkt aan de duur van het dienstverband. Hoe langer je in dienst bent geweest, des te hoger deze wettelijke vergoeding uitvalt.
  2. Duur van WW-uitkering: als je een WW-uitkering van UWV krijg toegewezen, dan heeft het aantal dienstjaren (arbeidsverleden) invloed op de duur van je WW-uitkering.
  3. Opzegtermijn: over het algemeen hangt de wettelijke opzegtermijn bij ontslag én de fictieve opzegtermijn af van het aantal dienstjaren. Dit is essentieel voor het sluiten van een vaststellingsovereenkomst en het veiligstellen van je WW-uitkering.
  4. Ontslagbescherming: de duur van het dienstverband kan van invloed zijn op de beoordeling of er een geldige grond voor ontslag bestaat, zoals disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie of ontslag op staande voet.
  5. Anciënniteit en arbeidsvoorwaarden: in sommige sectoren of bedrijven hangen arbeidsvoorwaarden of emolumenten, zoals vakantiedagen en salarisschalen, af van de opgebouwde dienstjaren. Een langer dienstverband kan dus leiden tot extra voordelen.
Bereken je dienstjaren; het is belangrijker dan je denkt in 2024.

Andere tools

Wettelijke opzegtermijn berekenen 2023

Bereken de wettelijk opzegtermijn van je werkgever.

Bereken direct

Bruto & netto transitievergoeding berekenen

Bereken exact jouw bruto & netto transitievergoeding.

Bereken direct

Hoogte en duur ww-uitkering berekenen

Bereken de hoogte en duur van jouw WW-uitkering.

Bereken direct

Transitievergoeding berekenen

Bereken gemakkelijk de hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

Bereken direct
Alle rekentools

Heb je vragen over het berekenen van dienstjaren of de financiële gevolgen ervan?

Neem gerust contact op. Ik (Bob) beantwoord met plezier al jouw vragen.

Plan gratis adviesgesprek
Dienstjaren berekenen was nog nooit zo eenvoudig.
Plan nu gratis VSO-gesprek