Alle rekentools

Bruto & netto transitievergoeding berekenen (2024)

Met behulp van deze rekentool bereken je snel & makkelijk de netto hoogte van je ontslagvergoeding.

Bereken eenvoudig jouw netto transitievergoeding of ontslagvergoeding met deze rekentool.

Hoe hoog is jouw netto transitievergoeding?

Bruto maandsalaris berekenen

Vul onderstaande velden in om je bruto maandloon te berekenen

%

Jouw transitievergoeding

Gegevens werknemer

Datum in dienst

24-12-2020

Datum uit dienst

24-12-2020

Bruto maandsalaris

24-12-2020

Inkomen in jaar uitdiensttreding (excl. transitievergoeding)

24-12-2020

Inkomen in jaar uitdiensttreding (incl. transitievergoeding)

24-12-2020

Duur dienstverband

Berekening bruto transitievergoeding

Datum in dienst

24-12-2020

Datum uit dienst

24-12-2020

Bruto maandinkomen

24-12-2020

Bruto transitievergoeding

24-12-2020

Berekening netto transitievergoeding

Ingehouden belasting

24-12-2020

Daadwerkelijke belasting

24-12-2020

Netto transitievergoeding (op basis van ingehouden belasting)

24-12-2020

Toelichting

Transitievergoeding berekenen: van bruto naar netto

De bruto berekening

Bij het beëindigen van je dienstverband is de bruto transitievergoeding, vaak aangeduid als ontslagvergoeding, in 2024 afhankelijk van:

 • jouw bruto maandloon
 • de totale duur van je dienstverband.

De bruto waarde van deze ontslagvergoeding wordt vastgesteld door drie afzonderlijke bruto berekeningen samen te voegen:

 1. Voor elk jaar dat je in bruto dienst bent geweest, telt 1/3 van je bruto maandsalaris mee.
 2. Voor elke extra maand bovenop die jaren wordt 1/36 van je bruto maandsalaris meegerekend.
 3. Voor elke dag daarbuiten, wordt 1/1095 van je bruto maandsalaris meegerekend in de totale bruto berekening.
Stappenplan (2024): eerst de bruto transitievergoeding berekenen (en dan pas de netto berekening van deze ontslagvergoeding).

Voorbeeld van de bruto berekening

Jan werkt sinds 18 januari 2001 bij zijn werkgever en wordt op 24 november 2022 ontslagen, hij verdient op dat moment € 4.200,- bruto per maand.

Bruto maandsalaris:

 • € 4.200,-

Totale duur dienstverband:

 • 21 jaren
 • 10 maanden
 • 7 dagen

Bruto transitievergoeding:

 • Jaren = 21 * €4200 * 1/3 = € 29.400
 • Maanden = 10 * €4200 * 1/36 = € 1.166,67
 • Dagen = 7 * €4200 * 1/1095 = 26,85
 • Totaal = € 30.593,52 bruto
Stappenplan voor de berekening van de netto ontslagvergoeding (nadat de bruto variant reeds is berekend)

De netto berekening van jouw ontslagvergoeding

Deze ontslagvergoeding valt onder je bruto inkomen, wat betekent dat je hierover belasting betaalt.

Om uit te rekenen hoeveel belasting je moet betalen, tel je de transitievergoeding op bij je jaarlijkse bruto inkomen.

Hoe meer je verdient, des te hoger het belastingpercentage. Hieronder vind de geldende belastingtarieven:

 • Verdien je tot € 73.071 bruto per jaar? Dan betaal je 36,93% belasting.
 • Ligt je bruto jaarinkomen boven de € 73.071? Dan is het belastingtarief 49,5%.

Voorbeeld van de netto berekening, conform belastingtarieven van 2024.

LIza werkt al jaren voor een bedrijf en ontvangt nu een transitievergoeding bij haar vertrek. Haar jaarlijkse bruto inkomen is €60.000 en haar bruto ontslagvergoeding bedraagt €25.000.

Haar totale inkomen bedraagt dus €85.000 (€60.000 + €25.000).

Hoeveel ontvangt Liza netto?

Stap 1: bepaal het belastingtarief “van bovenaf

 • ‘Van bovenaf’ betekent dat Liza eerst kijkt naar het deel van haar inkomen dat boven een bepaald belastingtarief valt. Dit is hoe ze het doet:
 • Bereken het deel boven de belastinggrens: €85.000 – €75.519 = €9.481 (dit deel wordt belast tegen 49,5%).
 • Bereken het deel van deze ontslagvergoeding dat onder deze grens valt: €25.000 – €9.481 = €15.519 (dit deel wordt belast tegen 36,97%).

Stap 2: bereken de belasting

 • Over €9.481 betaalt ze 49,5% belasting, wat neerkomt op €4.693,10.
 • Over €15.519 betaalt ze 36,97% belasting, wat neerkomt op €5.737,37.
 • De totale belasting is dus €4.693,10 + €5.737,37 = €10.430,47

Stap 3: bereken het netto bedrag

 • Ten slotte berekent Liza haar netto ontslagvergoeding:
 • €25.000 (bruto ontslagvergoeding) – €10.430,47(belasting) = €14.569,53 netto.
 • Liza zal dus €14.569,53 netto ontvangen. Dit bedrag wordt door haar werkgever, na ‘inhouding van belasting’, overgemaakt op haar bankrekening.

Let op. Met ‘inhouding van belasting’ bedoelen we de belasting die je werkgever mogelijk hanteert op basis van je inkomen. Kans bestaat dat je achteraf ietsjes meer of minder belasting betaalt, afhankelijk van het percentage dat je werkgever hanteert.

Berekening van bruto maandsalaris voor transitievergoeding (bruto/netto)

Voor het berekenen van je bruto maandsalaris dat nodig is voor je bruto en netto ontslagvergoeding, kun je de volgende stappen volgen:

 • Bij een vaste arbeidsduur: vermenigvuldig je bruto uurloon met het aantal contractuele uren dat je per maand werkt.
 • Bij een oproepcontract: vermenigvuldig je bruto uurloon met de gemiddelde arbeidsduur die je per maand werkt.
 • Bij stukloon of provisie: neem het gemiddelde bedrag dat je in de laatste 12 maanden voor het einde van je arbeidsovereenkomst per maand hebt ontvangen. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en eventuele vaste eindejaarsuitkeringen.

Sluit aan bij honderden tevreden klanten van onbezorgd ontslag en zeg gedag met een lach.

Plan gratis vso-adviesgesprek
Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… 🙂
Hoe bereken je de bruto en netto variant van de transitievergoeding (ontslagvergoeding) in 2024?
De berekening van het bruto maandsalaris voor de transitievergoeding ten behoeve van bruto en netto transitievergoeding.

Let op: voeg andere looncomponenten toe

Bij het basis bruto maandsalaris tel je eventueel ander loon mee, zoals de 8% vakantiebijslag. Denk ook aan een vaste eindejaarsuitkering, in welk geval je 1/12 (van een jaar) daarvan toevoegt aan het basis bruto maandsalaris.


Verder worden de volgende vormen van salaris meegerekend, ook wel emolumenten genoemd:

 • Ploegentoeslag (1/12, gemiddelde over 12 maanden)
 • Overwerktoeslag (1/12)
 • onregelmatigheidstoeslag (1/12)
 • Bonussen (1/36, gemiddelde over 36 maanden)
 • Winstuitkeringen (1/36)
 • Variabele eindejaarsuitkeringen (1/36)

De berekening van je bruto en netto transitievergoeding kan complex zijn. Het is aan te raden juridisch advies van een ontslagrecht-specialist in te winnen, omdat je anders waarschijnlijk geld misloopt.

Wanneer kom je in aanmerking voor een transitievergoeding of hogere ontslagvergoeding?

Een werknemer heeft recht op een transitievergoeding als de werkgever besluit om:

a) het vaste dienstverband te beëindigen of
b) een tijdelijk contract met een werknemer niet te verlengen.

Dit is het wettelijk uitgangspunt.

Initiatief van de werkgever

Je hebt recht op deze ontslagvergoeding vanaf de eerste werkdag als je arbeidsovereenkomst door de werkgever:

 • wordt opgezegd,
 • ontbonden wordt via de kantonrechter, of
 • niet wordt verlengd na afloop van een tijdelijk contract.
Het berekenen van de bruto transitievergoeding kan ingewikkeld zijn; vooral de netto berekening ervan.
Het belang van het veiligstellen van bruto en netto transitievergoeding (ofwel: ontslagvergoeding).

Vrijwillig vertrek en recht op bruto/netto transitievergoeding

Kies je er zelf voor om jouw dienstverband op te zeggen? Dan heb je over het algemeen geen recht op een bruto transitievergoeding.

Er zijn echter uitzonderingen. Als je werkgever ernstig verwijtbaar gedrag heeft vertoond of ernstig nalatig is geweest, kun je toch in aanmerking komen voor uitbetaling van een netto transitievergoeding.

In situaties waar de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, bestaat er zelfs de mogelijkheid op een hogere ontslagvergoeding, bekend als billijke vergoeding.

Als je overweegt te vertrekken vanwege een arbeidsconflict en je twijfelt of er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door je werkgever, is het verstandig om juridisch advies in te winnen.

Dit is cruciaal om te voorkomen dat je jouw recht op een transitievergoeding of een hogere ontslagvergoeding misloopt.

Wanneer heb ik geen recht op een transitievergoeding?

Er zijn bepaalde situaties waarin je, ondanks ontslag, geen recht hebt op uitbetaling van de wettelijke transitievergoeding.

Deze situaties heb ik voor je op een rijtje gezet:

 1. Als je samen met je werkgever overeenkomt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In dat geval kunnen jij en je werkgever zelf beslissen over een eventuele ontslagvergoeding en hoeveel deze zou zijn.
 2. Als je bent ontslagen omdat er sprake was van ernstig verwijtbaar gedrag van jouw kant.
 3. Wanneer je jonger bent dan 18 jaar op het moment van ontslag en je gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkte.
 4. Als je de leeftijd hebt bereikt waarop je recht hebt op AOW of pensioen.
 5. Als je ouder bent dan de leeftijd waarop je normaal gesproken recht zou hebben op AOW of pensioen
 6. Wanneer het bedrijf waar je werkt failliet gaat, uitstel van betaling aanvraagt, of als het in schuldsanering terechtkomt.
 7. Als in jouw cao andere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de transitievergoeding (en deze hoeven niet per se gelijk te zijn aan de standaard transitievergoeding).
 8. Als je voor het einde van je tijdelijke contract al een nieuw tijdelijk contract hebt gekregen dat binnen 6 maanden na het einde van je huidige contract ingaat.
Hoe bereken je een bruto en netto transitievergoeding (ontslagvergoeding) in 2024?

Andere tools

Wettelijke opzegtermijn berekenen 2023

Bereken de wetttelijke opzegtermijn van je werkgever.

Bereken direct

Hoogte en duur ww-uitkering berekenen

Bereken de hoogte en duur van jouw WW-uitkering.

Bereken direct

Dienstjaren berekenen

Bereken het aantal dienstjaren van jouw dienstverband.

Bereken direct

Transitievergoeding berekenen

Bereken de hoogte van de wettelijke transitievergoeding.

Bereken direct
Alle rekentools

Behoefte aan meer informatie?

Wil je meer weten over het onderwerp vaststellingsovereenkomst of ontslag? Geluksvogel.. over allebei de onderwerpen heb ik een ultiem blog over geschreven.

Óf ben je zoekende waar ik je precies mee kan helpen? Neem dan een kijkje op mijn overzichtspagina.

Plan nu gratis VSO-gesprek