Verbetertraject van medewerker: alles wat je moet weten

Verbetertraject bij disfunctioneren: wat, wanneer, waarom, hoe lang & checklist

Wat is het?

Een verbetertraject bij disfunctioneren is een gestructureerd proces waarin een werknemer de kans krijgt om zijn of haar prestaties te verbeteren.

Wanneer jouw werkgever denkt dat jouw toekomst binnen het bedrijf afhangt van de verbetering van jouw functioneren, kan hij een dergelijk verbetertraject opstarten.

Voor het opstarten van een verbetertraject moet een werkgever de werknemer hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Het verbetertraject bij disfunctioneren: alles wat je als medewerker moet weten.

Wanneer & waarom wordt een verbetertraject gestart?

Het verbetertraject moet eerst worden doorlopen voordat de werkgever over kan gaan tot ontslag wegens disfunctioneren.

Je moet namelijk – daadwerkelijk – in de gelegenheid gesteld zijn om je functioneren te verbeteren.

Mocht de werkgever geen overeenstemming met jou als werknemer kunnen bereiken, dan moet hij een verzoek indienen bij de rechter voor toestemming tot ontslag wegens disfunctioneren.

Dit is een wettelijke ontslaggrond. De rechter kent dit verzoek niet zonder meer toe.

Er wordt gekeken naar de omstandigheden van het geval. In het bijzonder: naar wat werkgever en werknemer samen hebben gedaan om een ontslag te voorkomen.

Een al dan niet goed doorlopen verbetertraject is één van de dingen waar een rechter naar zal kijken.

Belangrijk: zelfs als je werkgever een redelijke grond heeft om je arbeidsovereenkomst te ontbinden, dan heb je recht op uitbetaling van de wettelijke transitievergoeding. Hoe hoog die ontslagvergoeding voor jou uitvalt, bereken je eenvoudig met de rekentool van onbezorgd ontslag.

Verbetertraject van werknemer bij disfunctioneren: wat is het, wanneer, waarom en hoe lang duurt het?

Hoe lang duurt een verbetertraject?

Juridisch gezien bestaat er geen vastgestelde tijdsduur voor een verbetertraject.

Maar, het is cruciaal dat deze periode voldoende lang is om daadwerkelijke verbetering van het functioneren te faciliteren.

Over het algemeen wordt een termijn van 3 tot 6 maanden als normaal beschouwd.

Maar, let op: de duur van een verbetertraject wordt beïnvloed door verschillende factoren. Denk aan:

 • de aard van het disfunctioneren
 • de complexiteit van de functie
 • het opleidingsniveau van de werknemer
 • de lengte van het dienstverband
 • eerdere inspanningen om het functioneren te verbeteren,
 • de bereidheid van de werknemer om zich in te zetten tijdens het traject.

Belangrijk is dat het verbetertraject realistisch is en de werknemer een eerlijke kans biedt om meetbaar te werken aan prestatieverbetering binnen de vastgestelde termijn.

Vrees je voor ontslag na het verbetertraject?

Vrijwel altijd is een uitonderhandelde vaststellinsovereenkomst de enige échte oplossing.

Plan gratis vso-adviesgesprek
Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… 🙂
De aandachtspunten van een verbetertraject in een handige checklist.

Checklist bij verbetertraject

De volgende 5 punten zijn bij een verbetertraject in ieder geval van belang:

 1. De werkgever moet aantonen dat hij de werknemer heeft laten weten dat het werk niet naar verwachting uitgevoerd wordt. Werkgever en werknemer werken samen aan de verbetering van het functioneren. Dit is het daadwerkelijke verbetertraject of ontwikkeltraject.

 2. Tijdens het verbetertraject worden er in samenspraak afspraken en doelstellingen op papier gezet om het functioneren te verbeteren. Vanaf de startdatum van het traject worden er concrete en meetbare punten vastgesteld waaraan gewerkt moet worden. Dit moet voor jou als werknemer dus voldoende duidelijk zijn.

 3. Daarnaast moet duidelijk worden welke stappen het traject inhoudt. Denk hierbij aan de duur van het traject (begin- en einddatum), welke begeleiding er geboden wordt, evaluatiemomenten en opleidingsmogelijkheden.

 4. Ook van jou als werknemer kan gevraagd worden wat je nodig hebt. Denk hierbij aan voldoende tijd en begeleiding van de juiste personen.

 5. Tot slot zal het verbetertraject ook de uiteindelijke consequentie bevatten. Vaak is dat bij een goed doorlopen traject terugkeer in eigen functie. Heb je als werknemer na het doorlopen van het traject niet de juiste ontwikkeling doorgemaakt, dan kan dat leiden tot verlenging van het traject, een herplaatsing of ontslag.

Bij elk evaluatiemoment of gesprek in het kader van het verbetertraject zal een verslag worden opgemaakt.

Bespreek goed met jouw werkgever of je doelstellingen hebt behaald. Indien je ze niet hebt behaald, vraag dan waarom niet en geef ook jouw visie.

Veelgestelde vragen over het verbetertraject van een medewerker

Een verbetertraject wordt doorgaans gestart wanneer de werkgever disfunctioneren constateert. Het doel van een verbetertraject is daarmee om werknemers daadwerkelijk de kans te bieden hun prestaties te verbeteren. In de praktijk is het een essentiële stap voordat wordt overgegaan tot ontslag.

De duur van een verbetertraject varieert, maar ligt meestal tussen 3 en 6 maanden. Deze is bijvoorbeeld afhankelijk van de aard en complexiteit van het disfunctioneren, het opleidingsniveau van de werknemer en eerdere pogingen tot verbetering.

Ja, over het algemeen ben je verplicht om deel te nemen aan een verbetertraject. Volgens de arbeidswetgeving heeft een werkgever het recht om werknemers te beoordelen en aanwijzingen te geven ter verbetering van hun functioneren. Echter, er moet wel een gegronde reden zijn voor het starten van zo’n formeel traject.

Documenteer je bezwaren schriftelijk, bijvoorbeeld via e-mail. Informeer je werkgever tijdig over je bedenkingen bij het traject en waarom. Overweeg juridisch advies in te winnen, vooral als je denkt dat je rechten geschonden worden. Mogelijk heb je recht op een hogere ontslagvergoeding.

Het initiatief voor het opstellen van een verbeterplan ligt meestal bij de werkgever, omdat hij degene is die disfunctioneren vaststelt. In bepaalde situaties, vooral bij hoogopgeleide werknemers of werknemers met een zeer specialistische functie, kan echter van de werknemer verwacht worden dat hij of zij zelf bijdraagt aan het verbeterplan.

Verbetertraject bij medewerker: alles wat je moet weten.

Stel je rechten bij een verbetertraject veilig

Zit je in een verbetertraject? Laat geen loopje met je nemen en schakel nu een specialist arbeidsrecht in.

En ga nou niet in je uppie onderhandelen over je vaststellingsovereenkomst, ik zie het zo vaak mis gaan. Wees verstandig en laat iemand met verstand van zaken voor je onderhandelen.

Ik help je graag. Het eerste VSO-gesprek is gratis. Als ik daarna voor je aan de slag ga, betaalt je werkgever vrijwel altijd de juridische kosten.

Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… 🙂
Alles wat je moet weten over het verbetertraject als werknemer.

Geschreven door

mr. Bob Kouveld

Bob Kouveld is ontslagrecht specialist in Rotterdam. Zijn jarenlange ervaring in de corporate advocatuur stelt hij nu in dienst van werknemers die “aan de kant gezet worden” en ijzersterke juridische hulp verdienen.

Gerelateerde onderwerpen:

Ga terug naar een overzicht:

Vrijblijvend kennismaken?

Plan dan een gratis VSO-gesprek in en krijg ook meteen wat adviezen mee (mijn voorkeur).

En anders kan je onderstaand contactformuliertje invullen – ook prima.

Kost je één minuut. Binnen één uur contact neem ik contact met je op. Via de telefoon, Whatsapp of e-mail.

Zo snel? Ja, want veel ontslagen werknemers zitten niet te wachten op een “ik bel je wel wanneer het uitkomt”.

Gratis, volstrekt vertrouwelijk én gezellig 🙂.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Dit hoef je alleen in te vullen als je wil bellen of Whatsappen
Vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Deze kun je hier uploaden, dan kijk ik er meteen naar.
Op welke manier wil je benaderd worden?
Binnen één uur neem ik contact met je op.We maken kennis met elkaar.Je vertelt waar je mee zit. Ik kijk of ik je kan helpen.Dit is 100% gratis en vrijblijvend. Je zit nérgens aan vast.
Plan nu gratis VSO-gesprek