Arbeidsjurist: jouw bondgenoot bij een arbeidsconflict

De arbeidsjurist is specialist in het arbeidsrecht

Arbeidsjuristen zijn juristen die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht. Daarom wordt de arbeidsjurist ook wel arbeidsrechtjurist of jurist arbeidsrecht genoemd.

Als specialist arbeidsrecht helpt de arbeidsjurist bij juridische conflicten op de werkvoer. En de arbeidsrecht jurist geeft je juridische bijstand bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsjuristen ondersteunen zowel werkgevers als werknemers. Verderop lees je wanneer je als werknemer een arbeidsrechtjurist inschakelt.

Ben je op zoek naar een arbeidsjurist met verstand van vaststellingsovereenkomsten?

Vrijwel altijd is een uitonderhandelde vaststellinsovereenkomst dé oplossing.

Ik (mr. Bob, arbeidsjurist in 010) help je graag.

Plan gratis vso-adviesgesprek
Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… 🙂

Wat is arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht regelt de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Het arbeidsrecht gaat dus over de rechten en plichten van zowel werkgevers als werknemers. Het arbeidsrecht beschermt vaak de werknemer als economisch zwakkere partij.

Waar vind ik het arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht staat in wetten zoals het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidstijdenwet, de Wet op de ondernemingsraden en de Wet arbeid en zorg.

Voor het arbeidsrecht zijn ook de regels en arbeidsvoorwaarden in de toepasselijke cao belangrijk. En natuurlijk de afspraken in je arbeidsovereenkomst.

Is een arbeidsjurist ‘meester in de rechten’?

Een meester in de rechten – afgekort tot mr. – heeft de masterstudie rechtsgeleerdheid aan een universiteit behaald. Dat is de hoogste juridische opleiding.

Let op: niet alle juristen zijn meester in de rechten. ‘Jurist’ is namelijk geen wettelijk beschermde titel. Dit betekent dat iedereen die juridisch werk doet, zichzelf jurist of arbeidsjurist mag noemen.

En dan ben je er nog niet. Ga altijd na of de arbeidsjurist een arbeidsrechtelijke masterstudie heeft gedaan. Het arbeidsrecht is een specialisme.

Wil je de beste oplossing bij geschillen over je arbeidsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst? Ga dan altijd na of de arbeidsjurist:

 1. meester in de rechten is;
 2. arbeidsrecht heeft gestudeerd en
 3. zich in de praktijk bezig houdt met het ontslagrecht (ontslagrecht is een specialisatie binnen het bredere arbeidsrecht, volg je ’t nog?)

Arbeidsjurist inschakelen: wanneer doe je dat?

Arbeidsjuristen helpen je als werknemer bij onder andere de volgende geschillen:

 • Je hebt een conflict over de hoogte van je loon.
 • Je hebt een toezegging over een vast contract en je werkgever komt op die toezegging terug.
 • Je bent ziek en je hebt een arbeidsconflict over je re-integratie.
 • Bij geschillen over je arbeidsvoorwaarden, zoals een bonus of studiekostenregeling.
 • Je hebt een conflict over je relatiebeding of concurrentiebeding.
 • Je hebt een conflict over je rechten als zwangere werknemer.
 • Je werkgever geeft je ten onrechte een disciplinaire maatregel.
 • Je hebt onterecht ontslag gekregen.
 • Je hebt een vaststellingsovereenkomst gekregen die je wilt laten beoordelen.
 • Je wilt onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst, zoals de wettelijke transitievergoeding of hogere ontslagvergoeding.

Ontslagrecht: een superspecialisatie voor juristen

Het ontslagrecht beschermt je als werknemer tegen ontslag. De regels over ontslag zijn een onderdeel van het arbeidsrecht.

Is een arbeidsjurist of arbeidsadvocaat gespecialiseerd in het ontslagrecht? Dan is dat een superspecialisatie: een ‘specialisatie in een specialisatie’. Een jurist of advocaat ontslagrecht weet precies wat wel en niet mag in ontslagkwesties en welke regels gelden voor ontslagvergoedingen en WW-uitkeringen.

Jurist arbeidsrecht bij ontslag

Arbeidsjuristen met de specialisatie ontslagrecht worden ingeschakeld bij ontslagkwesties om een werknemer tegen ontslag te beschermen. Of om te adviseren en onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding.

Voor adviezen over de beëindiging van je arbeidsovereenkomst en vaststellingsovereenkomst ben je bij mij aan het goede adres. Ik ben meester in de rechten en heb me als arbeidsjurist in het ontslagrecht gespecialiseerd.

Hierna lees je wat ik voor je kan doen in een ontslagzaak. Je vindt nog meer belangrijke informatie in mijn ultieme ontslaggids voor werknemers.

Ontslag op staande voet?

Heeft je werkgever je op staande voet ontslagen? Dan heb je zeker rechtsbijstand van een arbeidsjurist nodig. Bij een ontslag op staande voet krijg je namelijk meteen geen loon meer. En het UWV betaalt je geen WW.

Een arbeidsjurist kan het ontslag voor je aanvechten bij de kantonrechter. Of uitonderhandelen dat het ontslag op staande voet wordt vervangen door een WW-veilige beëindigingsovereenkomst met een ontslagvergoeding.

Werkgever vraagt ontslagvergunning bij het UWV

Ben je langdurig ziek? Of ben je als gevolg van een reorganisatie boventallig verklaard? Dan kan je werkgever een ontslagvergunning aan het UWV vragen. Krijgt je werkgever de ontslagvergunning? Dan mag hij je arbeidsovereenkomst opzeggen.

Een arbeidsjurist kan bij het UWV verweer voeren tegen de ontslagaanvraag. Zo’n verweer geeft je een goede onderhandelingspositie voor een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst).

Werkgever vraagt de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden

Vindt je werkgever dat je onvoldoende functioneert? Of is er een verstoorde arbeidsrelatie? Dan kan je werkgever de rechter vragen om je arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Een arbeidsjurist kan voor jou een verweerschrift bij de rechter indienen. En je tijdens de zitting bijstaan. Ook bij ontslag via de rechter leidt een goed verweer tot een stevige uitgangspositie voor onderhandelingen over een vaststellingsovereenkomst.

Afspraken bij ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)

Je werkgever laat je ontslag meestal liever niet over aan het oordeel van het UWV of de kantonrechter. Zeker niet als een arbeidsjurist stevig verweer voor je voert. Je werkgever kiest dan liever voor zekerheid door afspraken over je ontslag te maken.

De afspraken over het beëindigen van je arbeidsovereenkomst komen in een vaststellingsovereenkomst. Dat is de overeenkomst waarmee je arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd.

Ontdek meer: vaststellingsovereenkomst – een compleet overzicht.

Recht op een ontslagvergoeding

Wil je werkgever van je af en biedt hij je een vaststellingsovereenkomst aan? Dan staat daar vaak – maar niet altijd – in dat je de zogenoemde wettelijke transitievergoeding krijgt.

Als specialist ontslagrecht bekijk ik de ontslagvergoeding heel kritisch:

 • Is de lengte van je dienstverband juist berekend?
 • Zijn al je looncomponenten meegenomen bij de berekening?
 • Is er reden om een hogere ontslagvergoeding dan de wettelijke transitievergoeding te claimen?
 • Heeft je werkgever zich ernstig verwijtbaar gedragen, zodat je een aanvullende vergoeding kunt claimen?
 • Als je werkgever zich niet aan de fictieve opzegtermijn houdt: veranderen we de einddatum of verhogen we de ontslagvergoeding?

Benieuwd naar de hoogte van jouw netto ontslagvergoeding?

In mijn gids voor werknemers over de transitievergoeding ontdek je nog veel meer belangrijke zaken.

Concurrentiebeding of relatiebeding bij ontslag

Staat er in je arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding of relatiebeding? Dan wil je daar goede afspraken over maken bij de beëindiging van je arbeidsovereenkomst.

Het liefst wil je dat deze afspraken komen te vervallen. Is dat echt niet mogelijk? Dan wil je een minder streng concurrentiebeding of relatiebeding afspreken.

WW-uitkering bij ontslag

Heb je niet meteen na je ontslag een andere baan? Dan wil je natuurlijk een WW-uitkering aanvragen. Een arbeidsrecht jurist legt je uit wanneer je recht op WW hebt en hoe lang de uitkering duurt. En vooral: wat een WW-veilige beëindiging van arbeidsovereenkomst is.

Arbeidsjuristen onderhandelen over alle afspraken bij ontslag

De transitievergoeding, concurrentiebeding en relatiebeding zijn een paar van vele afspraken die je bij ontslag met wederzijds goedvinden maakt. Andere belangrijke zaken die je goed moet regelen zijn:

 • de einddatum
 • de financiële eindafrekening van je dienstverband
 • het geheimhoudingbeding
 • het studiekostenbeding in je arbeidsovereenkomst, enzovoort.

Een arbeidsjurist kan het beste de onderhandelingen voor je doen. En je helpen bij het opstellen van de beëindigingsovereenkomst.

Veelgestelde vragen over het inschakelen van een arbeidsjurist

Arbeidsjuristen rekenen gemiddeld tussen de €100 en €300 per uur. Bij vaststellingsovereenkomsten is het gangbaar dat werkgevers deze juridische kosten vergoeden. Deze praktijk zorgt ervoor dat werknemers onafhankelijk juridisch advies kunnen krijgen, wat helpt bij een eerlijke afwikkeling van de vaststellingsovereenkomst.

 1. Start met een open gesprek met je leidinggevende of HR-afdeling om het conflict te bespreken en probeer samen tot een oplossing te komen.
 2. Houd een gedetailleerd overzicht bij van alle communicatie en gebeurtenissen gerelateerd aan het conflict.
 3. Plan een kennismakingsgesprek in met een arbeidsjurist die gespecialiseerd is in ontslagrecht om de mogelijkheden van een vaststellingsovereenkomst te bespreken.

Arbeidsjuristen onderscheiden zich van advocaten op drie belangrijke manieren in ontslagrechtelijke kwesties. Ten eerste zijn ze vaak toegankelijker en laagdrempeliger, wat ze een praktische keuze maakt voor werknemers die juridische hulp zoeken. Ten tweede hanteren arbeidsjuristen meestal vaste prijzen, in tegenstelling tot het uurtarief van advocaten, wat meer financiële duidelijkheid biedt. Ten derde zijn arbeidsjuristen doorgaans meer gericht op het bijstaan van werknemers dan werkgevers, waardoor ze gespecialiseerde ervaring hebben in het behartigen van de belangen van werknemers in ontslagzaken

Arbeidsjurist met ontslagrecht als superspecialisatie nodig?

Heb je een arbeidsconflict met je werkgever waardoor je met ontslag wordt bedreigd? Ga niet alleen de discussie met je werkgever aan. Schakel een arbeidsjurist met specialisatie ontslagrecht in.

Ik help je graag; neem vrijblijvend contact met me op. Als je dat wilt, starten we met een gratis eerste gesprek over de vaststellingsovereenkomst. En bij vervolggesprekken probeer ik de juridische kosten op je werkgever te verhalen – dat lukt vrijwel altijd.

Natuurlijk 100% vrijblijvend, je zit nergens aan vast – pfieuw… 🙂
Arbeidsjurist (Rotterdam).

Geschreven door

mr. Bob Kouveld

Bob Kouveld is ontslagrecht specialist in Rotterdam. Zijn jarenlange ervaring in de corporate advocatuur stelt hij nu in dienst van werknemers die “aan de kant gezet worden” en ijzersterke juridische hulp verdienen.

Gerelateerde onderwerpen:

Vrijblijvend kennismaken?

Plan dan een gratis VSO-gesprek in en krijg ook meteen wat adviezen mee (mijn voorkeur).

En anders kan je onderstaand contactformuliertje invullen – ook prima.

Kost je één minuut. Binnen één uur contact neem ik contact met je op. Via de telefoon, Whatsapp of e-mail.

Zo snel? Ja, want veel ontslagen werknemers zitten niet te wachten op een “ik bel je wel wanneer het uitkomt”.

Gratis, volstrekt vertrouwelijk én gezellig 🙂.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Dit hoef je alleen in te vullen als je wil bellen of Whatsappen
Vaststellingsovereenkomst (VSO) ontvangen? Deze kun je hier uploaden, dan kijk ik er meteen naar.
Op welke manier wil je benaderd worden?
Binnen één uur neem ik contact met je op.We maken kennis met elkaar.Je vertelt waar je mee zit. Ik kijk of ik je kan helpen.Dit is 100% gratis en vrijblijvend. Je zit nérgens aan vast.
Plan nu gratis VSO-gesprek